Onderzoek

Onderzoek

pdf

Een middel om antwoord te geven op de vragen over effectiviteit van de behandeling is Routine Outcome Monitoring (ROM). Alle cliënten, ouders en behandelaren vragen we aan het begin, tijdens en aan het eind van de behandeling vragenlijsten in te vullen zodat een beeld ontstaat van de verandering van de psychiatrische klachten of het probleemgedrag. Dit standaardpakket aan vragenlijsten die bij alle cliënten worden afgenomen, is voor sommige behandelprogramma's uitgebreid om meer kennis over de doelgroep en het resultaat van de behandeling te krijgen.

Intern onderzoek

Omdat het in een praktijkinstelling van belang is dat de onderzoekers geïntegreerd zijn in de organisatie, stellen zij hun deskundigheid ook ter beschikking voor het assisteren bij of het uitvoeren van intern (beleidsondersteunend) onderzoek. Zij begeleiden medewerkers die in het kader van hun opleiding onderzoek doen en denken mee over het actualiseren van (evidence based) behandelprogramma's bijvoorbeeld.

Samenwerking

Behalve onderzoek dat door medewerkers van De Jutters wordt geïnitieerd, werken de onderzoekers samen met collega's van andere instellingen en universiteiten. Zo is er een structurele samenwerking op onderzoeksgebied met Curium-LUMC. Ook stemmen we binnen het Expertisenetwerk kinder-en jeugdpsychiatrie het onderzoek zo goed mogelijk op elkaar af. Nieuwe ideeën voor onderzoek kunnen worden ingediend en worden beoordeeld volgens een procedure waarin toetsingscriteria zijn opgenomen.

Vragen of afspraak maken?

Wij zijn elke werkdag open van 08:00 uur tot 17:00 uur
Mailen Aanmelden