Nieuws

Nieuws van De Jutters

17 februari 2017

GGZ Nederland, Landelijk Platform GGz/MIND, Kenniscentrum Phrenos en het Trimbos-instituut, namen gezamenlijk het initiatief tot de website ‘Kies voor ggz'.

Geïnteresseerd?

Bent u geïnteresseerd hoe de politieke partijen denken over een aantal belangrijke thema's binnen de geestelijke gezondheids- en verslavingszorg?
Op Kies voor ggz vindt u deze informatie. Het helpt u mogelijk bij het maken van uw partijkeuze 15 maart a.s.