Nieuws

Nieuws van De Jutters

05 maart 2018

Heeft u als jongere tussen 1945 en 2015 korte of langere tijd in een instelling voor kinder- en jeugdpsychiatrie (KJP) gewoond? Het Verwey-Jonker Instituut is op zoek naar u!

Wij vragen oud-bewoners om een  enquête in te vullen over hun ervaringen destijds. Alle ervaringen zijn welkom. Ook naasten kunnen de enquête invullen. Bent u moeder, vader, broer, zus of partner van iemand die in zijn/haar jeugd in de KJP was opgenomen, kom dan ook naar onze vragenlijst. De vragenlijst is in te vullen via de smartphone of computer.

Vragenlijst

Meer informatie en de link naar de vragenlijst vindt u hier: https://survey.enalyzer.com/?pid=gupuf5fa