Nieuws

Nieuws van De Jutters

30 mei 2013

De depressieklachten van vmbo-leerlingen nemen af als zij het Happyles-programma volgen, en hun welbevinden neemt toe. Sombere gevoelens of een beginnende depressie worden door het preventie-aanbod bovendien snel gesignaleerd. Dat blijkt uit onderzoek dat het onderzoeksinstituut Trimbos uitvoerde onder 3 vmbo-scholen in de krachtwijk Zuidwest in Den Haag die het Happyles-programma van De Jutters volgden.

Wat is Happyles?

Happyles is een preventieprogramma voor vmbo- en mbo-leerlingen. Het doel van het programma is om somberheidsklachten en depressies op tijd te signaleren, zodat snel hulp kan worden geboden als dat nodig is. Het programma bestaat uit een klassikale les over geluk, e-learninglessen over mentale veerkracht en Happyles-tests over de mate van welbevinden, de mate van depressie en over de thuissituatie. Blijkt een leerling somberheidsklachten te hebben? Dan kan hij, onder begeleiding van een preventie-expert, een online groepscursus volgen om de klachten aan te pakken.

Happyles op maat, aangepast voor de Haagse situatie

Het Trimbos-instituut ontwikkelde Happyles als preventieprogramma, met eventueel een korte behandeling voor leerlingen. De Jutters hebben het preventieprogramma inhoudelijk aangevuld voor een pilot in Den Haag, zodat het beter aansluit op de Haagse situatie. Happyles is hiermee ook een signaleringsinstrument geworden zodat leerlingen ook kunnen worden doorverwezen naar meer hulp als dat nodig is. Alle leerlingen voerden bij de pilot namelijk ook een adviesgesprek met een van onze preventie-experts. Samen met de eerdere tests en (e-)lessen keken de experts of het gesprek voldoende toegevoegde waarde had of dat er extra hulp nodig was voor de leerling. De effectiviteit van en de tevredenheid over Happyles is door Trimbos-instituut onderzocht.

 

Minder sombere gevoelens en grote tevredenheid onder leerlingen

373 leerlingen van 3 vmbo-scholen in de krachtwijk Zuidwest in Den Haag volgden de Happyles-pilot van De Jutters en deden daarmee mee aan het onderzoek naar het effect en de tevredenheid over Happyles. 27 % van deze leerlingen bleek somberheidsklachten te hebben. En van alle 352 leerlingen die een adviesgesprek voerde met een preventie-expert was het nodig om 10 % door te verwijzen naar bijvoorbeeld een preventiegroep of andere hulpverlening.

De belangrijkste conclusie uit het onderzoek is dat depressieklachten afnemen en het welbevinden toeneemt bij meisjes na Happyles. Bovendien bleken de leerlingen tevreden over Happyles: ze gaven aan de les en de e-lessen leuk en interessant te vinden en de gesprekken met de preventie-expert werd ook als prettig ervaren.

Reacties van leerlingen

  • "Ik vond het fijn dat ik mijn probleem aan iemand kon vertellen die ik vertrouw"
  • "Ik heb geleerd hoe ik me eigenlijk voel"
  • "Als ik verdrietig ben moet ik gewoon leuke dingen doen. Ik moet niet over mezelf twijfelen, maar gewoon mijn eigen keuzes maken"
  • "Ik heb geleerd hoe ik kan praten over mijn gevoelens"

Wethouder Rabin Baldewsingh

Het rapport werd vandaag door Jan Walburg, directeur van het Trimbos-instituut, overhandigd aan de Haagse wethouder Volksgezondheid Rabin Baldewsingh. De gemeente Den Haag heeft de opdracht gegeven om Happyles als pilot in te zetten. Het onderzoek is gefinancierd door Fonds Psychische Gezondheid.

Meer informatie

Lees ook de artikelen in AD/Haagsche courant van 31 mei 2013

Je kunt ons ook altijd mailen of bellen: 070 850 7850

Of lees verder op de site van het Trimbos-instituut