Nieuws

Nieuws van De Jutters

06 maart 2017

Jongeren die in behandeling zijn binnen Parnassia Groep hebben door de Luca app vanaf nu ook buiten de afspraken om contact met hun behandelaar. Hiermee is hun zorg altijd dichtbij en sluit aan op hun belevingswereld.

AD Haagse Courant publiceerde maandag 6 maart een groot artikel over onze Luca app.

Luca biedt ondersteuning aan jongeren met psychische problemen en/of problemen met middelengebruik. De app kan worden gebruikt in alle fasen van de behandeling. Zo is er de mogelijkheid om al in de eerste fase van advies en consultatie en later tijdens en na een klinische opname Luca in te zetten. Ook kunnen buddy's worden toegevoegd om de jongere te motiveren en steunen in de behandeling.

Een behandeling blijkt veel effectiever als jongeren ook tussen twee behandelgesprekken bezig zijn op een wijze die bij hen past; via hun mobiele telefoon. Verder blijkt uit een pilot dat de app de therapietrouw bevorderd en de motivatie en het bewustzijn vergroot. Reden om Luca actief aan te bieden aan jongeren die in behandeling zijn bij Parnassia Groep. De app is ontwikkeld door Brijder Jeugd, de Jutters en Lucertis. Ook andere zorginstellingen die jongeren ondersteunen kunnen hier gebruik van maken.

Hoe werkt de Luca app?

De jongere geeft in de app aan wat zijn stemming is en houdt zijn gevoelens, gedachten en gedrag in bepaalde situaties bij. Om dit te visualiseren is het mogelijk om foto's toe te voegen. Aan de hand hiervan kan de behandelaar via de chat feedback geven, zoals het bijhouden van een dagboek via de app. Als het niet goed gaat met de jongere, treedt het vooraf opgestelde noodplan in werking of worden hulptroepen ingezet; mensen die een positieve invloed op de ondersteuning van de jongere hebben. Ook zet de jongere zijn weekdoelen in de app en hoe hij denkt deze te behalen. Zijn behandelaar begeleidt en motiveert hem/haar hierbij via chatcontact. Door de app krijgen jongeren inzicht in hun gedrag en onderzoeken zij hun interesses.

Luca voor behandelaars

Alle behandelaars die met de app gaan werken, worden de komende maanden getraind. Bekijk video "Luca makes you happy" en download alvast de app via de app store onder de naam ‘Luca'.