Nieuws

Nieuws van De Jutters

14 februari 2017

Vanaf 8 maart tot juni 2017 gaan we als ‘pilot' 5 maandelijkse groepsbijeenkomsten op de woensdagochtenden organiseren voor jongeren met genderidentiteitsvragen, en parallel 4 bijeenkomsten voor hun ouders. Bij de jongeren die bij ons (steeds vaker) aangemeld worden speelt naast de genderissues veelal ook andere problematiek een rol.

De bijeenkomsten voor jongeren zijn gericht op het (h)erkennen van waar je staat in het proces rondom seksuele identiteit en gendervragen en dit te delen met andere jongeren die ook hiermee bezig zijn. De bijeenkomsten voor de ouders zijn onder meer gericht op het uitwisselen van ervaringen en steun vinden door herkenning. Daarnaast zal er psycho-educatie over identiteitsontwikkeling en genderdysforie gegeven worden.

 

Meer informatie over de Gender Identiteits Groep (GIG).