Nieuws

Nieuws van De Jutters

28 juni 2017

Recent onderzoek door dr. Sebastian Aravena (manager zorg IWAL) en dr. Jurgen Tijms (hoofd onderzoek IWAL) geeft nieuwe inzichten in het onderliggende mechanisme bij dyslexie.

In het onderzoek speelden kinderen met en zonder dyslexie een game waarin zij impliciet associaties tussen artificiële letters en spraakklanken leerden. De resultaten lieten al na twintig minuten zien dat kinderen met dyslexie afwijkingen vertonen in de geleerde associaties. Niet alleen bewijst het onderzoek dat kinderen met leesstoornissen een verstoorde ontwikkeling van letter-klankassociaties hebben. Daarnaast leert het onderzoek ons ook dat de game die de kinderen speelden een snelle en makkelijke manier is om dyslexie vast te stellen.

Sebastian Aravena, Jurgen Thijms en andere collega's publiceerden het onderzoek vanuit het  Rudolf Berlin Center (gelieerd aan IWAL) in het Journal of Learning Disabilities.

IWAL is een onderdeel van Parnassia Groep