Nieuws

Nieuws van De Jutters

09 februari 2018

Pauline Krikke, burgemeester van Den Haag bracht vanmorgen een werkbezoek aan De Jutters waar zij in gesprek ging met medewerkers die kinderen en jongeren en hun gezinnen begeleiden en behandelen na huiselijk geweld situaties. "In een stad van vrede en recht mag het niet zo zijn dat de inwoners dat achter de voordeur niet zo ervaren."

 

 

De aanpak van huiselijk geweld heeft Pauline Krikke bij haar benoeming als een van haar speerpunten benoemd. Zij wil huiselijk geweld bespreekbaar maken voor slachtoffers en zoals zij het zelf noemt een van de 'meest fnuikende problemen' in de samenleving aanpakken. Het bezoeken van de (hulp)organisaties in Den Haag die hierin een rol spelen is het begin van iets waar zij als burgemeester een duurzame oplossing voor wil creëren.

Onze experts bespraken met haar diverse casuïstiek en zoomde in op de rol die wij als ggz van preventief tot klinisch aanbod kunnen bieden. Denk aan de huiselijk geweld groepen van preventie en kinderen uit de knel. Daarbij stonden ze stil bij de knelpunten die zij tegenkomen is samenwerking met andere partijen, de wens tot coördinatie en goed georganiseerde keten.

Het was een prettig gesprek met een betrokken burgemeester, die aangaf graag een vervolgbezoek aan de Albatros te brengen in de nabije toekomst.

Hoe wij helpen