Nieuws

Nieuws van De Jutters

01 oktober 2013

Een psychiatrische cliënt is gebaat bij bemoeizorg, bleek onlangs uit onderzoek van de Politie Midden Nederland.  Door cliënten met ernstige psychiatrische problemen actief op te zoeken in hun eigen omgeving, neemt het aantal problemen af. Dit is een van de vele onderzoeken dat het succes van het evidence based (F)ACT-team onderschrijft. Ook het (F)ACT-team voor jeugd in Den Haag ziet de vraag om zorg bij jeugdproblemen toenemen, zowel in omvang als in zwaarte. Daarom is het (F)ACT-team van De Jutters sinds deze week ook te vinden in Zoetermeer.

Thuis zitten omdat je denkt dat er anders iets vreselijks gebeurt, verward zijn en daarom jezelf niet meer onder controle hebben. De psychiatrische problemen van jongeren die zorg krijgen van het (F)ACT-team zijn vaak zo groot dat ze vastlopen op meerdere levensgebieden. Er zijn bijvoorbeeld jongeren bij het team in behandeling met een ernstige vorm van autisme, waardoor ze geen vrienden hebben, geïsoleerd thuis zitten en een stagnerende ontwikkeling hebben omdat school ook niet meer lukt. Of met een psychotische stoornis of andere psychiatrische problemen, die een gevaar worden voor zichzelf en voor hun omgeving.

Actief zorg bieden in de omgeving van de jongere

Als jongeren geen hulp zoeken of durven zoeken, worden hun problemen vaak alleen maar groter. De experts van het (F)ACT-team zoeken de jongeren dan ook actief op thuis, op school of in het buurtcentrum. Zo kunnen zij samen met de jongere en zijn familie en omgeving zoeken naar mogelijke oplossingen van de problemen en kan crisis of een opname worden voorkomen. Durft een jongere niet naar school? Dan kijkt een behandelaar bijvoorbeeld hoe hij kan helpen om die stap weer te zetten.

(F)ACT staat voor Assertive Community Treatment en is een vorm van zogenoemde bemoeizorg, wat betekent dat het team ook de meest ongemotiveerde jongeren niet los laat en intensieve zorg biedt. Het team bestaat uit verschillende experts: een ervaringsdeskundige, therapeuten, gz-psychologen, een kinder- en jeugdpsychiater, gezinstherapeuten en trajectbegeleiders. De hulp aan de jongere kan daardoor altijd worden afgestemd op de problemen.

Meer cliënten snel bereiken

Het (F)ACT-team van De Jutters is nog maar een jaar geleden gestart met deze vorm van zorg en breidt nu al uit naar Zoetermeer. De vraag naar deze vorm van zorg is zo groot bij huisartsenposten, ziekenhuizen, scholen en andere hulpverleningsorganisaties in Zoetermeer en omgeving, dat De Jutters besloten heeft om als (F)ACT-team ook vanuit Zoetermeer te werken. Op die manier kunnen cliënten uit Zoetermeer nog sneller en beter worden bereikt.  

Lees verder in AD Haagsche courant

Vandaag verscheen in AD Haagsche courant een artikel over het (F)ACT-team waarin manager Ilone Kleijberg aan het woord komt.

Meer informatie

Wilt u meer weten over ons (F)ACT-team? Neem gerust contact met ons op.