Nieuws

Nieuws van De Jutters

10 december 2015

De Autoriteit Consument en Markt heeft de fusieaanvraag van De Jutters en Parnassia Groep goedgekeurd. De ACM heeft geconcludeerd dat er voldoende concurrentie overblijft en patiënten voldoende keuzevrijheid voor een zorgaanbieder behouden. De laatste gesprekken kunnen nu gevoerd worden. Bedoeling is dat de fusie in januari definitief wordt. Voor patiënten verandert er niets.

Waarom fuseren?

De groeiende kloof tussen zorgvraag en zorgaanbod in de regio Haaglanden, met daarbovenop de bezuinigingen in de zorg, maakten dat Parnassia Groep en De Jutters al in 2014 de samenwerking hebben geïntensiveerd. Aan de ene kant is er meer vraag naar psychische hulp, maar aan de andere kant zijn er minder financiële middelen beschikbaar. Door de aansluiting van De Jutters bij Parnassia Groep kunnen er meer kinderen (en hun ouders) beter worden behandeld, tegen een lagere prijs. Bovendien denken de instellingen zo een beter aanbod te realiseren voor kwetsbare gezinnen in de Haagse regio, zowel voor kinderen als voor hun ouders. Samen zijn De Jutters en Parnassia Groep een krachtige partner voor gemeenten. De Jutters en Parnassia Groep hebben concrete resultaten afgesproken die de grondslag voor de aansluiting vormen. Een belangrijk onderdeel hiervan is een sterk samenhangend zorgaanbod voor de kinder- en jeugdpsychiatrie, die in naadloze verbinding staat met de volwassenenpsychiatrie. Zo kunnen mensen gedurende hun hele levensloop de juiste hulp en behandeling krijgen.