Nieuws

Nieuws van De Jutters

06 februari 2015

Steeds minder jongeren staan voor de rechter blijkt uit recent onderzoek van het Openbaar Ministerie. De aanpak van schoolverzuim is waarschijnlijk een belangrijke reden. "Het is bekend dat een jongere die voortijdig de school verlaat, 2,5 keer meer kans heeft om in de criminaliteit te belanden," verklaart landelijk jeugdofficier Linda Dubbelman. De Jutters biedt al jaren, met succes, het schoolfobieprogramma en de schoolverzuimgroep aan voor jongeren die niet meer school gaan.

Schoolfobieprogramma: niet meer naar school durven

Spijbelen wordt al snel geassocieerd met ontwijkend gedrag, niet gemotiveerd zijn om voor school aan de slag te gaan of criminaliteit. Er is ook een grote groep jongeren die niet meer naar school gaat vanwege angst of een nare gebeurtenis. Heimwee naar huis, ernstig pesten of een verandering van school die niet goed gaat; er kunnen allerlei redenen zijn waarom jongeren niet meer naar school durven. Ook kunnen jongeren lichamelijk onverklaarbare klachten hebben. Deze jongeren kunnen, vaak onbewust, een trauma hebben opgelopen. Ze geven al lange tijd aan dat ze bijvoorbeeld buikpijn of hoofdpijn hebben en daardoor niet meer naar school te kunnen, maar de doktoren kunnen geen lichamelijke oorzaak vinden. Zij kunnen ook het schoolfobieprogramma volgen en worden vaak doorverwezen vanuit een ziekenhuis, zoals het Juliana Kinderziekenhuis. Samen met het Pleysier College bieden we een behandeling in combinatie met het stapje voor stapje opbouwen van weer naar school gaan.

Schoolverzuimgroep: jongeren motiveren weer naar school te gaan

Jongeren die lange tijd niet naar school gaan en daarvoor vervolgd worden, kunnen de schoolverzuimgroep volgen. Een behandeling bij deze groep wordt meestal opgelegd door de (kinder)rechter. Vaak is er bij deze jongeren sprake van een sociale angst of depressie in combinatie met andere psychiatrische problemen, zoals een gedragsstoornis.

De schoolverzuimgroep wordt aangeboden bij Het Palmhuis, forensische jeugdspsychiatrie van De Jutters. Een behandeling bestaat uit zowel individuele als groepstherapie. Ouders, die vaak een cruciale rol spelen in het motiveren van hun kind, worden altijd intensief betrokken bij de behandeling. Komt een jongere niet naar de schoolverzuimgroep toe? Dan gaan we de jongere halen, thuis of bij vrienden. Op die manier zien we dat de effectiviteit van de behandeling groter wordt.