28 augustus 2017

De afgelopen jaren is sterk ingezet op het terugdringen van het middelengebruik onder jongeren. Dit lijkt zijn vruchten af te werpen. Sinds 2003 is het gebruik van tabak, alcohol en cannabis onder leerlingen van alle schoolniveaus gedaald.

Onderzoek

Het Trimbos-instituut onderzocht of deze daling op alle schoolniveaus in gelijke mate heeft plaatsgevonden. Dat is niet zo, blijkt uit gegevens van het Peilstationsonderzoek scholieren waarbij de ontwikkeling van het gebruik van tabak, alcohol en cannabis in de periode 2003-2015 werd onderzocht onder leerlingen van 12 tot en met 16 jaar van verschillende schoolniveaus.

In het onderzoek is ook nagegaan of er verschillen zijn tussen de schoolniveaus wat betreft enkele belangrijke risico- en beschermende factoren voor middelengebruik, zoals veronderstelde schadelijkheid van middelen, regels en toezicht door de ouders.

De resultaten van dit onderzoek bieden aanknopingspunten voor beleidsmakers en preventie professionals

Bron: Trimbos instituut. Daar kunt u ook gratis het rapport downloaden.