Nieuws

Nieuws van De Jutters

18 februari 2014

Een echtscheiding is voor kinderen natuurlijk nooit leuk. Sommige kinderen krijgen last van loyaliteitsproblemen, verlatingsangst of concentratieproblemen op school bijvoorbeeld. Zij kunnen, samen met hun ouders, de preventietraining !JES volgen bij De Jutters. "Ook bij ouders zie ik dat het helpt om te praten en gevoelens te leren herkennen," vertelt preventie-expert Susanne Brieko van De Jutters.

!JES: samen aan de slag voor een goede, nieuwe situatie

Praten met een professional en met kinderen die in dezelfde situatie zitten, oefeningen doen en leren over de gevolgen van een scheiding. Bij de training !JES staan doen en praten centraal. Aan de ene kant vinden zowel ouders als kinderen herkenning bij anderen en aan de andere kant leren ze hun gevoelens beter te herkennen en zo goed om te gaan met de nieuwe situatie.

De training bestaat uit 3 ouderbijeenkomsten en 7 kindbijeenkomsten. "De ouderbijeenkomsten gaan altijd vooraf aan de kindbijeenkomsten," licht Susanne toe. "Zo kunnen ouders hun kind steunen en weten ze wat we tijdens de kindbijeenkomsten gaan doen." Vragen die bij de ouderbijeenkomsten aan de orde komen zijn: wat kun je doen om te voorkomen dat je ruzie hebt waar de kinderen bij zijn? Wat kunnen de gevolgen van een scheiding zijn voor een kind? En hoe ga je om met de nieuwe situatie? Susanne: "Wat je ziet is dat ouders er veel aan hebben om te praten met andere ouders, waardoor ze beter leren zien wat ze zelf kunnen verbeteren in het contact met hun kind. Dit doen ze bijvoorbeeld door te praten over de zorg die ze hebben over en voor hun kind in dit proces."

Ouders zijn altijd betrokken bij de preventietraining

Zowel vader als moeder worden bij de training betrokken. Dat gebeurt op twee manieren: door de genoemde ouderbijeenkomsten en door beiden toestemming te geven voor deelname aan de training. "Dat is vanwege de loyaliteit: zo kan het nooit zijn dat een kind bij de ene ouder wel zijn verhaal kwijt kan over de training en bij de andere ouder niet. Bovendien: ouders blijven altijd allebei verantwoordelijk voor hun kind, zowel als ze samen zijn, als wanneer ze uit elkaar gaan," aldus Susanne.

"Soms is het zo dat ouders of een verwijzer een kind aanmeldt voor !JES terwijl ze nog middenin alle hectiek van de scheiding zitten. Voor sommige kinderen zijn de emoties nog te hoog om er in een groep mee aan de slag te gaan," vertelt Susanne. "Dan raden we aan om daar eerst aan te werken. Al met een paar tips kunnen we ouders weer verder helpen en indien nodig verwijzen we ze door naar een andere professional. Als het gezin samen rustiger is geworden, kunnen we !JES beter starten, wat voor sommige kinderen beter is."

Kinderen zijn blijer en vrolijker na het volgen van !JES

Een mooie voorbeeldoefening is die van het rode, blauwe en gele petje, vertelt Susanne. "Kinderen vertellen dan over situaties die ze vervelend vonden en hoe ze daarop reageerden. Dat kunnen ze uitbeelden met een rood petje (een boze reactie), blauw petje (vermijdende reactie) of een geel petje (assertieve reactie). En dan vragen wij ze: wil je eens oefenen met een andere reactie? Zo leren ze anders naar een situatie te kijken en ervaren ze wat ze zelf kunnen doen bij bijvoorbeeld een ruzie."

Susanne ziet, net als de ouders, hoeveel rust en erkenning praten en oefenen al kan geven. "We interviewen kinderen ook, waar andere kinderen bij zijn. Dat klinkt misschien heel confronterend, maar kinderen vinden dat juist fijn: ze ervaren dan hoe prettig het is om te praten en ze zien dat het helemaal niet eng is om gevoelens te verwoorden." Uiteindelijk zien ouders vrijwel altijd blije kinderen aan het einde van de training. "En wat ik van ouders vaak terugkrijg is dat kinderen zich vrijer voelen. Mooi dat we dit samen hebben kunnen bereiken bij !JES".

Aanmelden

Ouders, hulpverleners en huisartsen kunnen kinderen tussen de 8 en 12 jaar aanmelden voor !JES via het online aanmeldformulier. Een verwijzing is hierbij niet nodig en de training is gratis voor kinderen en ouders. Denkt u ook dat we grotere problemen bij kinderen in of na een echtscheiding met !JES kunnen voorkomen?