Jongerenraad

Wij vinden het belangrijk dat kinderen en jongeren die bij ons in behandeling zijn meepraten over de zorg, het beleid en veranderingen binnen De Jutters en De Banjaard. En dat doen de jongerenraad bij De Jutters en de kinderraad bij De Banjaard. Deze raden worden ook wel cliëntenraad genoemd. Zij komen regelmatig bij elkaar om te vergaderen en om bij te praten met de raad van bestuur en directie.


Wat doet de jongerenraad?

In de jongerenraad van De Jutters hebben jongeren de kans om samen met anderen hun mening te geven over verschillende onderwerpen. Wat speelt er bij De Jutters? En wat kan er anders volgens de jongeren? Dat doen zij op eigen initiatief, bijvoorbeeld wanneer zij vinden dat er iets beter kan. Maar de raad van bestuur van De Jutters vraagt de kinderen en jongeren ook regelmatig om advies bij of een akkoord voor een verandering in de organisatie, het beleid of onze zorg. 

De jongerenraad bestaat uit jongeren tussen de 11 en 18 jaar die in behandeling zijn op de klinische afdelingen van de Dr. van Welylaan


Wat doet de kinderraad?

De kinderraad van De Banjaard komt iedere maand bij elkaar om te praten over verschillende onderwerpen. Wat gaat er goed? Wat kan er beter of zou er ook anders kunnen volgens de kinderen? Deze punten bespreken zij onder begeleiding van een van de behandelaren van De Banjaard, die vervolgens weer contact heeft met de directie van De Banjaard om samen te kijken hoe ze de suggesties van de kinderen in de praktijk kunnen brengen.

De kinderraad bestaat uit kinderen tot 12 jaar die in behandeling zijn op de klinische afdelingen van De Banjaard aan de Dr. van Welylaan


Wil je meer weten?

Mail Barbara Visser, de cliëntenraadondersteuner.


Verder lezen


Aanmelden of meer informatie?

070 850 7 850
Op werkdagen van 8.00 tot 17.00 uur

De Jutters
Dr. van Welylaan 2
2566 ER Den Haag

Direct aanmelden Mailen Onze locaties