Samenwerking ziekenhuizen

Samenwerking ziekenhuizen

pdf

Wij werken in verschillende ziekenhuizen. Als u meer informatie wilt of geïnteresseerd bent in samenwerking kunt u contact met ons opnemen. Heeft u vragen over een aanmelding of patiënt dan kunt u ons altijd mailen of bellen met een van onze psychologen of psychiaters via 088 358 8 999.

Consultatie psychiaters

Heeft u als consultatief psychiater, kinderarts of ander medisch specialist in het ziekenhuis een vraag over de kinder- en jeugdpsychiatrie, dan kunt u contact opnemen met onze psychiaters, als u uw telefoonnummer vermeldt kunnen we u bellen voor telefonisch overleg. Voor een crisis of een psychiatrische beoordeling neemt u contact op met onze crisisdienst.

Infant mental health

Heeft u patiënten onder de 4 jaar met onderstaande problemen, dan kunt u ze aanmelden bij het gespecialiseerd infant mental health team van De Jutters. ‘Infant' staat voor kinderen van 0 tot 4, ‘mental health' staat voor de emotionele gezondheid van het kind in relatie tot zijn ouders. Omdat jonge kinderen een snelle ontwikkeling doormaken in een nauwe relatie met hun omgeving staat de relatie tussen ouders en hun kind centraal. Denk hierbij aan ouders die moeilijkheden ervaren bij het opbouwen van een veilige band met hun kind door bijvoorbeeld een traumatische ervaring, psychische problemen, overvraagd worden, twijfel of het niet kunnen genieten van hun ouderschap. Problemen kunnen ook ontstaan doordat een kind te vroeg geboren is of heftige gebeurtenissen heeft meegemaakt (bijvoorbeeld seksueel misbruik of huiselijk geweld). Het kind kan hierdoor de volgende problemen hebben:

  • moeite met het leggen van contact
  • problemen rond afscheid nemen of alleen gelaten worden
  • angstig en/of prikkelbaar
  • moeilijk te kalmeren of te troosten
  • slaap- en/of eetproblemen
  • erg stil of juist te druk zijn

Wilt u uw kennis en ervaring met andere professionals of ouders delen? Kijk eens op het Platform voor integrale vroeghulp: https://integralevroeghulp.pleio.nl 

Medische psychologie, obesitaspoli en zindelijkheidspoli

Ook biedt De Jutters medische psychologie, een obesitaspoli Haagse maatjes in het Juliana Kinderziekenhuis en een zindelijkheidspoli in het Lange Land ziekenhuis.