Samenwerking scholen

Samenwerking onderwijs

pdf

We werken op verschillende scholen, waar we behandelen of aanschuiven bij het ZAT. Als u meer informatie wilt of geïnteresseerd bent in samenwerking kunt u contact met ons opnemen.

 

Behandeling met en op school

De Jutters behandelt steeds meer in de omgeving van de cliënt, dus ook met en op school. Afhankelijk van de problematiek en behandeling nemen we soms contact op met docenten en geven schooladvies of behandelen we op school.

Een behandeling kan ook op school starten. Wij werken intensief samen met verschillende scholen, zodat we psychiatrische problemen bij kinderen en jongeren snel kunnen signaleren en behandelen. Heeft u cliënten, patiënten of leerlingen bij wie de hulp niet van de grond komt, ondanks meerdere pogingen van de ouders en school? Of ziet u ziet als schoolmaatschappelijk werker kinderen en jongeren voor wie de hulp ontoereikend is en psychiatrische behandeling passend is? Wij komen graag op school langs om samen met u en het kind te kijken welke behandeling het beste kan helpen.

Pilot passend onderwijs

Wij werken samen met Samenwerkingsverband Zuid-Holland West (SWVZHW) aan een pilot voor de invoering van Passend Onderwijs. 

Het samenwerkingsverband heeft vier scholen geselecteerd die participeren in de voorlopersregeling. Op deze scholen is het zorgadviesteam tijdelijk stilgelegd en brengt de zorgcoordinator samen met een vertegenwoordiger van het CJG in kaart welke ondersteuning nodig is. Soms kunnen ze zelf helpen, soms schakelen ze een CJG partner zoals De Jutters in. Een van deze scholen is voor licht verstandelijk beperkten, de andere drie van deze scholen nemen samen met zeven andere scholen deel aan de pilot ter verbetering van de relatie jeugdzorg onderwijs.

 • Johan de Witt - Hooftskade - Zusterstraat - Capadosestraat (Voorloper)
 • Hofstad MAVO (Voorloper)
 • Veurs Voorburg (Voorloper)
 • Rijswijks Lyceum / Van Vredenburch College
 • Segbroek College Goudsbloemlaan - Klaverstraat
 • SG DHZW Zuid-West College - De Haagse
 • Aloysius College
 • Stanislas HRH
 • Diamant College
 • Sint-Maartenscollege
 • Haganum
 • ROC Mondriaan

Binnen dit project zetten we jeugdzorg versneld in voor leerlingen die dat nodig hebben om uitval op school te voorkomen. De Jutters werkt in deze pilot samen met schoolmaatschappelijk werk van Jeugdformaat en Bureau Jeugdzorg om de jongere een samenhangend plan en begeleiding te bieden. De schoolmaatschappelijk werker heeft direct contact met behandelaren van De Jutters, die leerlingen op school kunnen spreken en binnen enkele gesprekken indien nodig een passend behandelplan opstellen. Behandeling kan bij De Jutters maar ook op school of thuis plaatsvinden.

Aanpak schoolverzuim

De Jutters werkt samen met onderwijs en leerplicht om schoolverzuim aan te pakken. Als de oorzaak van schoolverzuim ligt in angst en/of somatisch onverklaarde lichamelijke klachten (SOLK) dan kan het Schoolfobie-programma uitkomst bieden. De oorzaak van verzuim kan ook liggen in een psychiatrische stoornis en gedragsproblemen of criminaliteit. Soms hebben jongeren vanwege schoolverzuim een strafrechtelijk kader. Dan kunnen jongeren terecht op de Schoolverzuimgroep van Het Palmhuis, voor forensische psychiatrie, aan de Carel Reinierszkade. Mijdt de jongere naast school ook zorg en is er sprake van psychiatrische problemen, dan kan ons ACT-team ingezet worden om de jongere op te zoeken en te motiveren voor een behandeling door dit multidisciplinaire team. De behandeling kan dan ook deels op school plaatsvinden.

De Jutters werkt hiervoor op de kliniek op de Dr. van Welylaan samen met PI basisschool De Strandwacht en voortgezet speciaal onderwijs Pleysiercollege Zefier. Het Palmhuis, voor forensische psychiatrie, werkt samen met de Aloysius Stichting zodat jongeren IVIO certificaten kunnen halen.

Suïcide nazorg

Het SuNa project is een initiatief van de GGD Den Haag. Het project is bedoeld om snel zorg en begeleiding te kunnen bieden aan jonge suïcidale mensen. Als u op school te maken krijgt met een suïcide en u meldt dat bij SuNa, dan begeleiden medewerkers van De Jutters jongeren op uw school.

Deelname in zorgadviesteams (ZAT)

Heeft u veel leerlingen met psychische klachten en behoefte aan meer expertise in uw zorgadviesteam? Medewerkers van De Jutters nemen op verzoek plaats in zorgadviesteams van verschillende scholen in de Haaglanden, hiervoor kunt u altijd contact met ons opnemen.

Cluster 4 verklaring

Voor cluster 4 indicaties voor plaatsing op het speciaal onderwijs of een rugzakje is er een psychiatrische- of ggz-verklaring nodig. Deze verklaringen worden verstrekt door de behandelaar van de leerling. Helaas worden de kosten voor een verklaring door een oud behandelaar niet vergoed.

Lessenserie, Happyles en plezier op school

Ook bieden we preventie en behandelingen van psychische klachten van kinderen en jongeren. Voor docenten in het voortgezet onderwijs hebben wij een lessenserie, er is Happyles op VMBO-scholen om depressies te voorkomen en voor basisschoolleerlingen voor wie de overgang naar de middelbare school pittig is geven wij iedere zomer de tweedaagse training Plezier op school voor aanstaande brugklassers.

Vragen of afspraak maken?

Wij zijn elke werkdag open van 08:00 uur tot 17:00 uur
Mailen Aanmelden