pdf

Wij helpen u graag bij het invullen van de verantwoordelijkheid voor de jeugd ggz. Met onze verschillende specialismen helpen wij kinderen met psychische of psychiatrische problematiek binnen de kaders die u ontwikkelt.

Transitie jeugdzorg

De jeugdzorg valt  onder gemeentelijke verantwoordelijkheid. U vindt op de website van het Kenniscentrum meer informatie over de kinder-en jeugdpsychiatrie, belangrijkste psychiatrische stoornissen, het netwerk en de samenwerking met o.a. gemeenten.

In de nieuwe situatie draagt de Jeugdwet de gemeente op een samenhangend lokaal jeugdstelsel in te richten en waar nodig (inter)regionaal samen te werken. Een van de onderdelen die overgeheveld wordt naar de gemeente is de jeugd-ggz. Daarover ontwikkelde de VNG een interessante factsheet.

Jeugdpsychiatrie in de jeugdteams

Ouders en kinderen kunnen ook terecht bij een jeugdteam voor verschillende vragen en problemen. Medewerkers van De Jutters zijn in bijna alle jeugdteams in de regio Haaglanden aanwezig. Samen met het gezin en het jeugdteam bepalen we of een kind een psychische of psychiatrische stoornis heeft en werken we nauw samen met andere jeugdprofessionals om de juiste hulp te kunnen bieden die ouders en kinderen nodig hebben. Daarbij hanteren we in een jeugdteam het principe: één gezin, één plan en één regisseur, waarbij een gezinscoach toeziet op het geheel.

Met de regio's Haaglanden, Midden Holland, Holland Rijnland, Rijnmond en Zuid-Holland-Zuid heeft De Jutters een contract afgesloten.

Voor ouders

Vragen over een jeugdteam binnen uw gemeente stelt u aan de gemeente waarin uw kind woont.

Voor gemeenten

Heeft u vragen over ons zorgaanbod? Neem contact op met een van uw contactpersonen of met de Centrale Aanmelding en Toeleiding via 070-8507575.

Meer informatie

U kunt contact opnemen met de zorgadministratie via telefoonnummer 088 358 8 999 of via de mail.

Postadres

Postbus 61452
2506 AL Den Haag

 AGB code  06290828
 IBAN

NL06ABNA0867862459

De Jutters BV te Den Haag

KvK-nummer 41158216