pdf

Heeft u een cliënt met een psychische klacht of stoornis die u binnen uw organisatie niet kunt behandelen? U kunt altijd contact met ons opnemen om te overleggen over hoe wij uw cliënt samen verder kunnen helpen. Wij kunnen een diagnose stellen, een behandeling starten, overnemen of een aanvullende behandeling bieden.

Veilig Thuis Haaglanden

Vanaf 1 januari 2015 is er voor de regio Haaglanden een nieuw Advies- en Meldpunt Huiselijk Geweld en Kindermishandeling: Veilig Thuis Haaglanden. De voormalige Steunpunten Huiselijk Geweld en het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling zijn hierin opgegaan. Samen zijn we verantwoordelijk voor alle vormen van huiselijk geweld en kindermishandeling. 

Contact:

Landelijke telefoonnummer van Veilig Thuis: 0800 - 2000
Regio Haaglanden: 070 - 34 69 717
Beide nummers zijn 24/7 bereikbaar.
info@veiligthuishaaglanden.nl 

Het bezoek- en postadres is:                                                   
Waldeck Pyrmontkade 872
2518 JS Den Haag

Landelijk is veel informatie beschikbaar via de website http://www.vooreenveiligthuis.nl/      
Informatie over Veilig Thuis Haaglanden:http://www.veiligthuishaaglanden.nl/      

Als er sprake is van een crisis kunnen kinderen en jongeren tot 22.00 uur in de avond via de gezamenlijke crisisdienst aangemeld worden.

Jeugdformaat

Medewerkers van Jeugdformaat kunnen kinderen en jongeren met psychische klachten aanmelden met een verwijzing van de huisarts of een indicatiestelling. Jeugdformaat en De Jutters hebben regelmatig overleg om de toeleiding van cliënten optimaal te laten verlopen. De Jutters en Jeugdformaat bieden samen begeleiding, behandeling en woonvormen voor kinderen en jongeren met gedragsproblemen:

  • JJC Jeugdzorg plus

Collega ggz-instellingen of behandelaren

Heeft uw cliënt meer specialistische of zwaardere zorg nodig heeft dan u kunt bieden? U kunt ons altijd bellen om te overleggen over de mogelijkheden of een cliënt aanmelden. Wij hebben uitgebreide mogelijkheden, een groot groepsaanbod en 24x7 zorg voor kinderen en jongeren met psychiatrische stoornissen. Bijvoorbeeld wanneer uw cliënt crisisgevoelig is, kan het veel rust geven een aanmelding te doen bij Strandloper, zodat er altijd een plek is waar iemand terecht kan. Wanneer u een kind of jongere doorverwijst bent u welkom op de intake en het eindgesprek, zodat beschikbare informatie goed wordt overgedragen en we samen kunnen kijken hoe we verder gaan na de behandeling bij De Jutters.

Verwijsschema De Jutters