Vragen over aanmelden?

Voor vragen over een aanmelding, het herkennen van problematiek en het zoeken van een passende behandeling, kunt u ons altijd bellen of mailen.

Mailen Aanmelden

Direct aanmelden

pdf

Wij maken binnen 5 werkdagen een afspraak met uw cliënt, als die door u met volledige verwijsgegevens naar ons is doorverwezen. De Jutters werkt hard aan het terugdringen van de wachttijden, we kunnen meestal direct van start.

Hoe wilt u kind of jongere aanmelden?

U kunt direct online aanmelden voor De Jutters, Palmhuis, De Banjaard of één van onze preventiegroepen, via onze digitale webformulieren.

U kunt ook telefonisch aanmelden, per fax of post.

  • Telefonisch aanmelden | 088 358 8 050
  • Fax een verwijzing | 088 358 8 399
  • Stuur een verwijzing per post:

Centrale Aanmelding en Toeleiding (CAT)
Postbus 61452 | 2506 AL | Den Haag

Let op: voor het aanmelden van preventiegroepen stuurt u de verwijzing t.a.v. de afdeling Preventie