Vragen over aanmelden? Vragen over aanmelden?

Voor vragen over een aanmelding, het herkennen van problematiek en het zoeken van een passende behandeling, kunt u ons altijd bellen of mailen.

Mailen Aanmelden

Wij maken binnen 5 werkdagen een afspraak met uw cliënt, als die door u met volledige verwijsgegevens naar ons is doorverwezen. De Jutters werkt hard aan het terugdringen van de wachttijden, we kunnen meestal direct van start.

Hoe wilt u kind of jongere aanmelden?

Centrale Aanmelding en Toeleiding (CAT)
Postbus 61452 | 2506 AL | Den Haag