Verwijzers

Wij werken graag samen. Heeft u vragen over De Jutters, ons zorgaanbod of over samenwerking, neem dan contact met ons op.

Consultatie en advies

Voor vragen of consultatie over een patiënt, cliënt, aanmelding of behandeling kunt u bellen met 070 850 7 850 of naar ons mailen. Ons team van psychiaters en psychologen helpt u graag en zijn direct bereikbaar via de verwijzerslijn 070 850 75 75. U kunt als professional altijd overleggen met onze psychiater. Als u uw telefoonnummer vermeldt kunnen we u bellen voor telefonisch overleg.

Voor consultatievragen over kinderen en jongeren met psychiatrische problematiek en (vermoeden van) licht verstandelijke beperking biedt De Banjaard telefonisch spreekuur voor verwijzers op maandag tm donderdag van 12.00 - 12.30 uur via 070 338 6007. Voor een crisis of een psychiatrische beoordeling neemt u contact op met onze crisisdienst.


Direct aanmelden

Wij maken binnen 5 werkdagen een afspraak met uw cliënt, als die door u met volledige verwijsgegevens naar ons is doorverwezen. De Jutters werkt hard aan het terugdringen van de wachttijden, we kunnen meestal direct van start. U kunt een kind of jongere als volgt aanmelden:

  • Bel met 070 850 75 75
  • Vul het aanmeldformulier in
  • Fax een verwijzing naar 070 850 7 899
  • Stuur een verwijzing naar Centrale Aanmelding en Toeleiding (CAT), Postbus 61452, 2506 AL Den Haag.

Voor een aanmelding is een verwijzing van een arts nodig.


Crisisdienst

U kunt voor alle situaties waarin jongeren acuut hulp nodig hebben of waarvoor een acute psychiatrische beoordeling nodig is, contact opnemen met de crisisdienst. Binnen kantooruren belt u 070 345 0 506 (op werkdagen tussen 8.30 en 17.00 uur) buiten kantooruren belt u 070 379 5 160. Als uw patiënt al bij ons in zorg is, kunt u het beste contact opnemen met de behandelaar van de patiënt, via telefoon 070 850 7 850.


Zorgaanbod

De Jutters groep is onderdeel van het landelijke Expertisenetwerk kinder- en jeugdpsychiatrie. De Jutters groep bestaat uit verschillende onderdelen:

De Jutters levert ketenzorg met een multidisciplinair team. Hierbij staan de cliënt en de hulpvraag centraal. Wij werken samen met de cliënt en anderen in de eigen omgeving, thuis, op school of in de wijk. Met een multidisciplinair team bieden wij passende zorg, zo intensief als nodig en zo kort als mogelijk. Onze innovatieve behandelingen zijn gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek en onze ruime praktische ervaring.  


Wachttijden

De Jutters werkt hard aan het terugdringen van de wachttijden. De actuele wachttijd per aandoening leest u hier.


Samenwerking

De Jutters werkt samen met ziekenhuizen, huisartsen, scholen, centra voor jeugd en gezin en met andere jeugdhulp en GGZ instellingen.


Aanmelden of meer informatie?

070 850 7 850
Op werkdagen van 8.00 tot 17.00 uur

De Jutters
Dr. van Welylaan 2
2566 ER Den Haag

Direct aanmelden Mailen Onze locaties