Academie

De Jutters Academie is het kenniscentrum van De Jutters. Het hulpverleningsaanbod in de jeugd-ggz optimaliseren en de medewerkers professionaliseren: dat zijn de doelen van onze academie. 

Daarom bieden wij praktijkopleidingsplaatsen die aansluiten bij landelijke opleidingen tot kinder- en jeugdpsychiater, gz-psycholoog (PioG), psychotherapeut (PioP en GioP), klinisch psycholoog (GioK), klinisch-neuropsycholoog, verpleegkundig specialisten en diverse stageplaatsen. Daarnaast verzorgt de academie bijscholing en deskundigheidsbevordering voor allerlei disciplines binnen De Jutters. En omdat voor opleiding, onderzoek en behandeling een snelle toegang tot de vakliteratuur van essentieel belang is, maakt de bibliotheek deel uit van De Jutters Academie.


Onderzoek

Routine Outcome Monitoring (ROM)

Een middel om antwoord te geven op de vragen over effectiviteit van de behandeling is Routine Outcome Monitoring (ROM). Alle cliënten, ouders en behandelaren vragen we aan het begin, tijdens en aan het eind van de behandeling vragenlijsten in te vullen zodat een beeld ontstaat van de verandering van de psychiatrische klachten of het probleemgedrag. Dit standaardpakket aan vragenlijsten die bij alle cliënten worden afgenomen, is voor sommige behandelprogramma's uitgebreid om meer kennis over de doelgroep en het resultaat van de behandeling te krijgen.

Intern onderzoek

Omdat het in een praktijkinstelling van belang is dat de onderzoekers geïntegreerd zijn in de organisatie, stellen zij hun deskundigheid ook ter beschikking voor het assisteren bij of het uitvoeren van intern (beleidsondersteunend) onderzoek. Zij begeleiden medewerkers die in het kader van hun opleiding onderzoek doen en denken mee over het actualiseren van (evidence based) behandelprogramma's bijvoorbeeld.

Samenwerking

Behalve onderzoek dat door medewerkers van De Jutters wordt geïnitieerd, werken de onderzoekers samen met collega's van andere instellingen en universiteiten. Zo is er een structurele samenwerking op onderzoeksgebied met Curium-LUMC. Ook stemmen we binnen het Expertisenetwerk kinder-en jeugdpsychiatrie het onderzoek zo goed mogelijk op elkaar af. Nieuwe ideeën voor onderzoek kunnen worden ingediend en worden beoordeeld volgens een procedure waarin toetsingscriteria zijn opgenomen.


Opleidingen

De Jutters leidt ook medewerkers op tot kinder- en jeugdpsychiater, gezondheidszorgpsycholoog (PioG), psychotherapeut (PioP en GioP), klinisch psycholoog (GioK) en klinisch-neuropsycholoog.

Opleiding tot kinder- en jeugdpsychiater

Sinds 1988 zijn wij erkend als opleidingsinstelling voor kinder- en jeugdpsychiaters. Met trots, want door op te leiden kunnen we alle opgedane kennis, vaardigheden en expertise overdragen aan basisartsen. Bovendien profiteren we van de nieuwsgierige, onderzoekende en soms ook kritische blik van enthousiaste AIOS (arts in opleiding tot specialist).  Let op: je kunt alleen solliciteren als je arts bent en een 2 ½ jarige opleiding als AIOS psychiatrie hebt gevolgd.

Meer informatie
Lees verder over de opleiding tot kinder- en jeugdpsychiater van De Jutters  
Of neem contact op met Henrikje Klasen, kinder- en jeugdpsychiater, opleider tot kinder- en jeugdpsychiater en universitair hoofddocent LUMC. Mail of bel 070 - 850 7850

Opleiding tot gedragswetenschapper

De Jutters biedt ook enkele praktijkplekken aan studenten van de opleidingen tot gz-psycholoog, psychotherapeut, klinisch psycholoog en klinisch-neuropsycholoog. De opleidingen voor gedragswetenschappers worden vanuit een externe instantie vormgegeven. Aanmeldingen voor deze opleidingen kunnen worden ingestuurd bij een RINO, waar wordt besloten over deelname. Voor informatie over de opleidingen en de (vooropleidings-)eisen verwijzen we graag naar de websites van het RINO Utrecht.

Meer informatie
Voor meer informatie over onze praktijkplekken, neem gerust contact op met Matthijs Bogaerts, opleider. Mail of bel 070 - 850 7850.

Stageplaatsen

De Jutters heeft stageplaatsen voor bijvoorbeeld de opleidingen verpleegkunde, sociaal pedagogische hulpverlening (SPH), orthopedagogiek of psychologie. Als stagiair(e) word je begeleid door een ervaren vakgenoot. Vanwege het specialistische karakter biedt De Jutters alleen langdurige stageplaatsen. We hebben helaas geen mogelijkheden voor kortdurende stages, snuffelstages en maatschappelijke stages. Ook zijn er geen leer- of werkplaatsen en is het niet mogelijk om een open sollicitatie voor stage in te sturen. Bekijk het actuele vacatureaanbod voor stages op de website van de Parnassia Academie.


Meer informatie
 
Voor meer informatie over onze stageplaatsen, mail of bel 088 35 70337 (ma, di, do, vrij: 8.30-16.00 uur).


Aanmelden of meer informatie?

070 850 7 850
Op werkdagen van 8.00 tot 17.00 uur

De Jutters
Dr. van Welylaan 2
2566 ER Den Haag

Direct aanmelden Mailen Onze locaties