pdf

Onze wachttijden op de website worden gepubliceerd volgens de regelingen van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Over deze regelingen kunt u meer lezen op www.nza.nl. De wachttijden verschillen per vestiging en per specialisme. De wachttijden zijn niet afhankelijk van uw verzekering of verzekeraar.

Uitleg wachttijden

Aanmelden

De aanmeldingswachttijd is de  periode tussen het moment dat met u een  afspraak voor het intakegesprek op één van onze vestigingen wordt gemaakt,  en de datum waarop het intakegesprek plaatsvindt. De aanmeldingswachttijd komt tot stand op basis van de actuele ruimte in de agenda op het moment van het bijwerken van de informatie. De actuele stand van zaken kan afwijken. Aan de weergegeven wachttijden kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.

Behandelen

Behandelen staat voor de behandelingswachttijd. Dit is de termijn waarbinnen uw behandeling start. Dit hoort u in het laatste intakegesprek, ook wel adviesgesprek genoemd. De behandelingswachttijd komt tot stand door terug  te kijken naar de voorgaande twee maanden. Hierdoor komen de wachttijden die u op de website  ziet niet altijd overeen met de werkelijkheid. Aan de weergegeven wachttijden kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.

Wachtlijstbemiddeling

Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact opnemen met ons, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. U bent niet verplicht behandeling te volgen in uw eigen woonplaats Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intake gesprek krijgt, en dat binnen 10 weken vanaf de intake, de behandeling is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de zogenaamde 'treeknormen').

 Psychiatrische aandoening

Wachttijd

  Wachttijd
behandeling

ADHD, autisme en tics

15 weken

6 weken

Gedragsstoornis (agressie, ODD, CD)

8 weken

8 weken

Psychiatrische stoornis en delictgedrag (forensische psychiatrie)

7 weken

11 weken

Angst en depressie, Somatisch gerelateerde klachten en 0 tot 6-jarigen (kinderen <1 jaar krijgen voorrang)

6 weken

6 weken

Persoonlijkheidsstoornis en trauma

5 weken

8 weken

Psychiatrische problematiek en licht verstandelijke beperking

7 weken

10 weken

Psychiatrische crisis en ernstige psychiatrische aandoeningen

2 weken

3 weken

Poli Zoetermeer

12 weken

19 weken

Poli Midden-Holland 5 weken 3 weken

Laatste update: 31 juli 2018

 

Vragen of afspraak maken? Vragen of afspraak maken?

Wij zijn elke werkdag open van 08:00 uur tot 17:00 uur
Mailen Aanmelden