Onze wachttijden op de website worden gepubliceerd volgens de regelingen van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Over deze regelingen kunt u meer lezen op www.nza.nl. De wachttijden verschillen per vestiging en per specialisme. De wachttijden zijn niet afhankelijk van uw verzekering of verzekeraar.

Uitleg wachttijden

Aanmelden

De aanmeldingswachttijd is de periode tussen het moment dat met u een afspraak voor het intakegesprek op één van onze vestigingen wordt gemaakt, en de datum waarop het intakegesprek plaatsvindt. De aanmeldingswachttijd komt tot stand op basis van de actuele ruimte in de agenda op het moment van het bijwerken van de informatie. De actuele stand van zaken kan afwijken. Aan de weergegeven wachttijden kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.

Behandelen

Behandelen staat voor de behandelingswachttijd. Dit is de termijn waarbinnen uw behandeling start. Dit hoort u in het laatste intakegesprek, ook wel adviesgesprek genoemd. De behandelingswachttijd komt tot stand door terug te kijken naar de voorgaande twee maanden. Hierdoor komen de wachttijden die u op de website ziet niet altijd overeen met de werkelijkheid. Aan de weergegeven wachttijden kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.

Wachtlijstbemiddeling

Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact opnemen met ons, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. U bent niet verplicht behandeling te volgen in uw eigen woonplaats of wijk. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intake gesprek krijgt, en dat binnen 10 weken vanaf de intake, de behandeling is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de zogenaamde 'treeknormen').

 Psychiatrische aandoening Wachttijd Wachttijd behandeling
ADHD, autisme en tics 9 weken 6 weken
Gedragsstoornis (agressie, ODD, CD) 9 weken 6 weken
Psychiatrische stoornis en delictgedrag (forensische psychiatrie) 2 weken 6 weken
Angst en depressie, Somatisch gerelateerde klachten en 0 tot 6-jarigen 8 weken 8 weken
Persoonlijkheidsstoornis en trauma 9 weken 8 weken
Psychiatrische problematiek en licht verstandelijke beperking 2 weken 6 weken
Psychiatrische crisis en ernstige psychiatrische aandoeningen Geen Geen
Team Zoetermeer (alle ziektebeelden) 12 weken 12 weken

Laatst bijgewerkt: 25-04-2017

Vragen of afspraak maken? Vragen of afspraak maken?

Wij zijn elke werkdag open van 08:00 uur tot 17:00 uur
Mailen Aanmelden