Wachttijden

Wachttijden

pdf

Onze wachttijden op de website worden gepubliceerd volgens de regelingen van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Over deze regelingen kunt u meer lezen op www.nza.nl. De wachttijden verschillen per vestiging en per specialisme. De wachttijden zijn niet afhankelijk van uw verzekering of verzekeraar.

Uitleg wachttijden

We doen alles wat binnen onze mogelijkheden ligt om de wachttijd voor u te bekorten zodat u snel kunt starten met uw behandeling en herstel.

Bij de aanmeldwachttijd staat hoe lang u moet wachten vanaf het moment dat uw aanmelding is geregeld bij ons tot aan uw eerste intakeafspraak. Bij de behandelwachttijd ziet u hoe lang u moet wachten vanaf het eerste intakegesprek tot de daadwerkelijke behandelactiviteiten beginnen.

Bij crisis geldt uiteraard geen wachttijd en wordt met u afgestemd wat nodig is .

Deze wachttijden zijn een gemiddelde, gebaseerd op hoe lang patiënten de afgelopen twee maanden hebben gewacht. De actuele stand van zaken kan afwijken. Hierdoor komen de wachttijden die u op de website ziet niet altijd exact overeen met de huidige situatie. Aan de weergegeven wachttijden kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.

Mogelijk snellere behandeling op andere locatie

U bent niet verplicht behandeling te volgen in uw eigen woonplaats. Soms is een snellere behandeling mogelijk op slechts een kleine afstand van uw woonplaats of voorkeurslocatie. Vindt u de wachttijd te lang en wilt u weten of behandeling op een andere locatie van ons mogelijk is? Bespreek dit dan met het team of de locatie waarvoor u bent aangemeld.

Wachtlijstbemiddeling

Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact opnemen met uw zorgverzekeraar en vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intakegesprek krijgt, en dat binnen 10 weken vanaf de intake, de behandeling is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de zogenaamde 'treeknormen').

Gewijzigd op 01-10-2018

Psychiatrische aandoening

Aanmeldwachttijd

​Behandelwachttijd

ADHD, autisme en tics

14 weken

19 weken

Gedragsstoornis (agressie, ODD, CD)

7 weken

14 weken​

Psychiatrische stoornis en delictgedrag (forensische psychiatrie)

19 weken

4 weken

Angst en depressie, Somatisch gerelateerde klachten en 0 tot 6-jarigen (kinderen <1 jaar krijgen voorrang)

8 weken

​8 weken

Persoonlijkheidsstoornis en trauma

10 weken

​8 weken

Psychiatrische problematiek en licht verstandelijke beperking

10 weken

​8 weken

Psychiatrische crisis en ernstige psychiatrische aandoeningen

3 weken

​6 weken

Poli Zoetermeer

9 weken

​12 weken
Poli Midden-Holland​ 9 weken ​5 weken

Vragen of afspraak maken?

Wij zijn elke werkdag open van 08:00 uur tot 17:00 uur
Mailen Aanmelden