Wij willen kinderen en jongeren optimale zorg bieden. Daarom vinden we het van essentieel belang om gebruik te maken van de kennis en ervaring onze medewerkers én van recente wetenschappelijke inzichten. Wil je weten wat cliënten van De Jutters vinden? Lees de cliëntervaringen.

Evidence based behandeling

In ons behandelaanbod verbinden we de best beschikbare wetenschappelijke kennis, onze praktijkkennis en de ervaringskennis van kinderen en jongeren. De verbinding tussen deze drie kennisbronnen leidt tot evidence based behandeling. Van deze evidence based behandeling mag het beste resultaat worden verwacht. Ons team wetenschappelijk onderzoekers doet continu onderzoek naar de effectief van onze behandelingen.

De behandelingen die we bieden zijn opgesteld in zogenoemde zorgprogramma's. Een zorgprogramma beschrijft alle vormen van behandeling en begeleiding die bij het kind of de jongere kunnen passen. Van al deze behandelingen weten we dat zij het beste resultaat opleveren.

HKZ-certificaat

De Jutters voldoet aan het HKZ-kwaliteitslabel. HKZ (Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector) staat voor duurzame kwaliteitsverbetering in de zorg. Elk jaar wordt getoetst of instellingen aan de gestelde eisen voldoen.

Meer informatie lees je op www.hkz.nl.

Expertisenetwerk kinder-en jeugdpsychiatrie

De Jutters is aangesloten bij het Expertisenetwerk Kinder- en Jeugdpsychiatrie, een krachtenbundeling van de zeven kinder- en jeugdpsychiatrische organisaties. Binnen het netwerkt staat het gezamenlijk (door)ontwikkelen van zorgvormen centraal vanuit de visie: innovatief inspelen op de zorgvraag van kinderen, jongeren en hun gezinnen, waardoor zij vlot toegang krijgen tot effectieve behandeling. Onze collega's in het expertisenetwerk: Accare, de Bascule, Curium, Karakter, Lucertis, Triversum, Yulius.

Kwaliteitsstatuut

Hoe krijg je zicht op de kwaliteit van onze behandelingen? Kan de behandeling direct beginnen of is er een wachttijd? Bij wie kun terecht met vragen over je behandeling? Ons kwaliteitsstatuut geeft antwoord hierop.

Gepaste zorg

Wij willen dat iedereen die een beroep op ons doet zich goed bejegend, gehoord, begrepen, behandeld en begeleid voelt. Vanaf 1 januari 2017 werken wij daarom met een kwaliteitsstatuut. Hiermee leggen we vast hoe je de juiste hulp krijgt, op de juiste plaats, door de juiste behandelaar. En dat alles binnen een professionele en kwalitatief verantwoorde omgeving.

Met het kwaliteitsstatuut willen we nog beter waarborgen dat wij naar jou luisteren. Dat jouw behandeling het beste aansluit bij je persoonlijke vragen, mogelijkheden, doelen en behoeften. Dat je behandelaar met jou bekijkt hoe je persoonlijk netwerk het beste bij de zorg kan worden betrokken. Dat jouw behandelproces soepel verloopt, omdat alles goed wordt gecoördineerd en afgestemd. Bij dit proces speelt je regiebehandelaar een centrale rol.

Meer informatie over het kwaliteitsstatuut

Leveringsvoorwaarden GGZ Nederland

Als je zorg krijgt van een zorginstelling, maak je met deze instelling afspraken over de zorg en zo nodig verblijf in de instelling. Bij die afspraken horen in ieder geval de 'algemene leveringsvoorwaarden geestelijke gezondheidszorg (ggz)'. Dat zijn eigenlijk de kleine lettertjes bij de afspraken die je hebt gemaakt over de behandeling en eventueel verblijf bij De Jutters.

In de 'algemene leveringsvoorwaarden ggz' staat niet welke zorg je nodig hebt, maar wel waar De Jutters en ook jij zich aan moeten houden. Naast de voorwaarden geldt natuurlijk wat wettelijk geregeld is.

De algemene leveringsvoorwaarden zijn opgesteld door GGZ Nederland, LPGGZ (Landelijk Platform GGz), NPCF (Nederlandse Patienten Consumenten Federatie) en de Consumentenbond. Alle zorginstellingen die lid zijn van GGZ Nederland houden zich aan deze voorwaarden.