pdf

Wij willen je graag de zorg geven die jij nodig hebt. Om dat zo goed mogelijk te kunnen doen, is het goed om te weten wat jouw rechten en jouw plichten zijn. Oftewel: wat kun jij van ons verwachten en wat verwachten we van jou?

Wat kun je van De Jutters verwachten?

Jij bepaalt wat je wilt bereiken, wij zorgen voor de passende behandeling. De behandeling doen we samen. Jouw behandelaar, jij en jouw ouders bespreken met elkaar wat het beste voor jou is. Jij bepaalt wat je wilt bereiken. Daarom maken we samen een persoonlijk behandelplan, en luisteren wij altijd eerst naar wat jouw vraag is. Wat is jouw klacht, hoe merk je dat op school of thuis? En welke doelen zijn voor jou nu haalbaar? Als jouw behandelplan gemaakt is, geef jij toestemming voor je behandeling, vaak samen met je ouders. Dat doe je door een toestemmingsformulier te tekenen. Als jij jonger dan 12 jaar bent, tekenen je ouders de overeenkomst, als jij tussen de 12 en 16 bent doen jullie dat samen en als jij 16 jaar of ouder bent, mag jij ook alleen je behandelovereenkomst ondertekenen. 

Altijd zorg van kwaliteit

Wij willen altijd de beste zorg aan jou geven. Daarom zijn onze behandelingen gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek en jarenlange praktijkervaring van onze behandelaren en cliënten. We doen regelmatig onderzoek naar de effecten van onze behandelingen. Hoe merk jij dat? Jij ontvangt voor de start en aan het einde van de behandeling een vragenlijst van ons waarin we onderzoeken hoe het met je gaat. Zo kunnen we zien of jouw behandeling de beste resultaten oplevert en of jouw klachten verminderen. Als je voor langere tijd in behandeling bent, dan kan het ook zijn dat je tussendoor een vragenlijst krijgt.

Wij bewaren jouw gegevens, vertrouwelijk

Jij hebt recht op privacy. De Jutters gaat daarom vertrouwelijk om met alles wat jij ons vertelt. Wij hebben een beroepsgeheim en mogen alleen informatie over jou aan anderen geven, als jij daarvoor toestemming hebt gegeven. In sommige gevallen kan onze geheimhoudingsplicht verbroken worden. Hierover kan jouw behandelaar je meer vertellen. Jouw recht op privacy betekent ook dat een gesprek met jouw behandelaar of een lichamelijk onderzoek niet zomaar mag plaatsvinden in het bijzijn van anderen. Je hebt het recht om bepaalde zaken voor jezelf te houden.

Als jij jonger dan 16 jaar bent dan worden (ook) ouders (als zij het gezag hebben over hun kind) op de hoogte gehouden van jouw behandeling. Als jij 16 jaar of ouder bent, dan mogen anderen (dus andere zorgverleners of jouw ouders) meer over jouw behandeling weten als jij daarvoor toestemming geeft.

En wat verwachten we van jou?

Een afspraak zeg je op tijd af

Ben je verhinderd voor de afspraak met jouw behandelaar? Dan horen we dat graag direct. Zo kunnen wij iemand anders weer sneller helpen. Zeg je een afspraak niet 24 uur van tevoren af, dan brengen wij een deel van de kosten bij jou in rekening. Deze rekening van 50 euro wordt direct naar jou toegestuurd en de kosten worden niet vergoed door de verzekering.

Je hebt een WA-verzekering

Iedereen die klinisch in behandeling is bij De Jutters heeft een WA-verzekering nodig. De Jutters stelt zich niet aansprakelijk voor schade aan of vermissing of diefstal van persoonlijke eigendommen. Als uw kind schade aanricht aan het terrein of de materialen van De Jutters bent u hier zelf voor aansprakelijk.

Je kunt je legitimeren

Iedereen die zorg krijgt in Nederland verplicht om zich te legitimeren, dus ook als je bij De Jutters in behandeling bent. Dat betekent dat je altijd een geldige ID-kaart, paspoort of rijbewijs moet meenemen als je een afspraak hebt bij De Jutters. Lees er meer over op de website van de overheid.

Verder lezen

Ben je benieuwd voor welke problemen je bij De Jutters terecht kunt?
Bekijk ons overzicht problemen van A tot Z of bekijk behandelingen die jij gaat volgen.

Wil je meer weten over jouw rechten en plichten als je in behandeling bent in de jeugd-ggz?

Kun je niet vinden wat je zoekt? Neem gerust contact met ons op

Algemene leveringsvoorwaarden ggz

Op al onze behandelingen zijn de Algemene Leveringsvoorwaarden van GGZ Nederland van toepassing.

Wat zijn de algemene leveringsvoorwaarden ggz (ALV)?
Als je hulp krijgt van De Jutters, dan maken we samen afspraken over de zorg en zonodig het verblijf. Bij deze afspraken horen de ALV. In de ALV staat niet welke hulp iemand nodig heeft, maar wel waar jij zelf en De Jutters zich aan moeten houden. Bijvoorbeeld regels over veiligheid en privacy. Maar ook welke informatie De Jutters jou moet geven.

Vragen of afspraak maken? Vragen of afspraak maken?

Wij zijn elke werkdag open van 08:00 uur tot 17:00 uur
Mailen Aanmelden