pdf

Heeft u een cliënt met ernstige gedragsproblemen? Is hij of zij in contact geweest met de politie of wilt u voorkomen dat dat gebeurt? Het Palmhuis is er voor iedereen van 6 tot 26 jaar met problemen op de grens tussen gedragsproblemen en delictgedrag.

 

Wat doet Het Palmhuis?

Onze relatie met het kind of de jongere staat centraal en we doen er alles aan om zijn vertrouwen te winnen. We staan bekend om ons vermogen om ook de meest ongemotiveerde jongere van het criminele pad te houden. Want we werken snel en zijn vasthoudend. Komt de jongere zijn afspraak niet na? Dan zoeken we hem op. Wij zien altijd kansen en weten hoe we bruggen moeten bouwen naar een positieve toekomst.

Forensische jeugdpsychiatrie en pedagogiek

Voor wie is Het Palmhuis? Het Palmhuis is er voor kinderen en jongeren van 6 tot 26 jaar met gedragsproblemen, agressie of die in contact zijn geweest met de politie of met justitie. Wij kunnen jongeren behandelen bij wie een strafrechtelijke maatregel is opgelegd, om recidive te voorkomen. Samen met Reclassering Nederland en het Leger des Heils hebben we de adolescenten-poli opgericht voor jongeren tussen 18 en 26 jaar oud. En daarnaast bieden we bij onze poli Storm behandelingen om crimineel gedrag te voorkomen, voor kinderen van 6 tot 16 jaar met ernstige gedragsproblemen.

Behandelingen bij Het Palmhuis

Wat heeft het kind of de jongere nodig? En wat is er precies aan de hand? Wij stemmen onze behandeling altijd af op de vraag en het probleem van het kind of de jongere en zijn familie, samen met u als verwijzer. Er zijn twee behandelvormen mogelijk:

1) Dagbehandeling, waarbij de jongere elke werkdag naar Het Palmhuis komt:

  • Regulier: jongeren van 12 tot en met 23 jaar met een IQ van 80 of hoger, met een strafrechtelijk kader en problemen op meerdere leefgebieden (thuis, op school of in de buurt).
  • Licht verstandelijk beperkt (LVB): jongeren van 12 tot en met 23 jaar met een IQ tussen 60 en 80, met een strafrechtelijk kader en problemen op meerdere leefgebieden (thuis, op school of in de buurt).
  • Schoolverzuimgroep: jongeren van 12 tot en met 23 jaar met een strafrechtelijk kader in verband met schoolverzuim.

2) Poliklinische behandeling, waarbij het kind of de jongere vaak samen met familie op afspraak naar Het Palmhuis komt.

De jongeren kunnen binnen Het Palmhuis ook naar school, de Aloysius Stichting geeft onderwijs op onze locatie Carel Reinierszkade.

Praktische therapie

Werkloosheid, schulden, schoolverzuim, grote problemen thuis. Jongeren met psychiatrische problemen en delictgedrag hebben vaak problemen op meerdere levensgebieden. Welk probleem zit de jongere het meest in de weg? Dat is de vraag die we bij Het Palmhuis altijd eerst stellen. Onze trajectbegeleiders gaan vervolgens aan de slag met de jongere om samen bijvoorbeeld een baan te vinden, van de schulden af te komen of opvang te regelen. Daarnaast zoeken we naar een passende behandeling die de jongere helpt bij het aanpakken van de problemen. Dat is dus praktische therapie, waarmee de jongere gericht kan gaan werken.

Zorgaanbod

De behandeling is afhankelijk van de vraag en het probleem van de jongere en zijn of haar ouders/verzorgers. Mogelijke behandelingen zijn:

Locaties

Vragen of aanmelden? Vragen of aanmelden?