Verdiepingscursus autisme voor ouders

Verdiepingscursus autisme

pdf

Wat vraagt het van u om een kind met autisme op te voeden binnen het gezin? Kan mijn kind wel op school blijven? Hoe kan ik ervoor zorgen dat mijn kind er weer bij hoort in de klas? Als er bij uw kind autisme is vastgesteld, dan kan dat veel vragen oproepen. Bij de verdiepingscursus voor ouders vindt u antwoord op deze vragen.

Voor wie is de verdiepingscursus autisme?

U kunt de cursus volgen als uw kind autisme heeft en in behandeling is bij De Jutters.

Wat is de verdiepingscursus autisme?

U volgt de cursus samen met ouders die met dezelfde vragen zitten als u en uw partner. De cursus bestaat uit vijf interactieve avonden. Er is ruimte om ervaringen te delen, u krijgt theorie en leert methoden om goed om te gaan met uw kind. Thuis kunt u alles nog eens rustig nalezen, want er is ook een uitgebreide reader samengesteld waarin alles nog eens staat uitgelegd.

Wat leer ik bij de verdiepingscursus autisme?

In deze verdiepingscursus gaan we in op de invloed die autisme heeft op het gezinsleven en op ouderschap. Thema's die aan de orde komen zijn opvoeding, zelfbeeld, school, puberteit. Begrippen zoals contextblindheid en informatieverwerking, autismespectrum, breinbedrieglijkheid zullen inzichtelijk worden. We gaan er vanuit dat u de eerste psycho-educatiecursus (van 3 bijeenkomsten) heeft gevolgd.

De vijf avonden zijn als volgt ingedeeld:

 • 1e avond: U maakt kennis met het begrip contextblindheid en u hoort een korte uitleg over autisme. Daarnaast is er ruim de gelegenheid om met elkaar als cursisten kennis te maken. We sluiten de avond af met filmmateriaal.
 • 2e avond: We staan stil bij ouderschap en opvoeding. U krijgt uitleg over verschillende methodieken die mogelijk handvatten kunnen geven in vastgelopen patronen.
 • 3e avond: Het zelfbeeld staat centraal. Zowel dat van uw kind, als dat van uzelf en de wisselwerking tussen u beiden.
 • 4e avond: School is het thema van de avond. Kan uw kind met autisme wel op zijn huidige school blijven? Welke scholen zijn er dan? Welke regie heeft u in dat proces als ouder?
 • 5e avond: De laatste avond gaat over puberteit en hersenen. Wat is de invloed van de hersenontwikkeling in de puberteit en hoe ziet dat er dan uit bij uw kind?

Mocht uw situatie complex zijn en er meer hulp nodig zijn, dan kunnen wij u verder helpen tijdens een individueel gesprek.

Praktische zaken

 • De cursus start op 2 momenten in het jaar
 • In totaal bestaat de cursus uit 5 bijeenkomsten
 • Een bijeenkomst is van 19.00 tot 21.00 uur. De eerste bijeenkomst is een half uurtje langer
 • U volgt de cursus samen met 4 of 5 andere ouderparen
 • De cursus wordt gegeven door 2 trainer
 • Tussen de bijeenkomsten door gaat u thuis aan de slag met vragen die u uitdagen om na te denken over uw eigen handelen
 • U volgt de cursus bij De Jutters in Voorburg

Vragen of aanmelden?