Sociaal moraal training

Sociaal moraal training

pdf

Het lukt je vaak niet om duidelijk te maken wat je vindt of wilt. Je maakt soms verkeerde keuzes waardoor je in de problemen komt. De training Sociaal moraal leert je om op een sociale manier je doel te bereiken.

Voor wie is de Sociaal moraal training?

Jongeren tussen de 12 en 16 jaar kunnen de training volgen. Je hebt gedragsproblemen en loopt er bijvoorbeeld tegen aan dat bepaalde dingen niet lukken of dat je merkt dat je verkeerde keuzes maakt. Hoe ga je daar goed mee om?

Wat is de Sociaal moraal training?

De training gaat over problemen die je kunt hebben in sociale situaties (dilemma's). Je volgt de training samen met vier tot acht jongeren, en de training wordt gegeven door twee behandelaren.

Wat leer ik bij de Sociaal moraal training?

De training bestaat uit twee onderdelen: sociale vaardigheden en moreel reden. Heb je een onderdeel goed afgerond? Dan krijg je een certificaat. Het is ook mogelijk om de boosheidscontrole training aanvullend te volgen, wanneer je moeite hebt je boosheid of agressie onder controle te houden. Meer informatie over de onderdelen:

  • Sociale vaardigheden: sociale vaardigheden helpen je om je doel te bereiken. Het gaat dan over alles wat te maken heeft met omgaan met andere mensen. Zo leer je bijvoorbeeld te vertellen over wat je dwars zit, iets te bespreken, om te gaan met een beschuldiging en je gevoelens te uiten.
  • Moreel redeneren: wat maakt dat sommige mensen soms verkeerde beslissingen maken? Bij dit onderdeel ga je met elkaar in discussie over verschillende sociale probleemsituaties (morele dilemma's) en bespreek je mogelijke oplossingen en achterliggende gedachten.
  • Je kunt aanvullend ook de training over boosheidscontrole volgen: hoe kun je je beheersen als je je zo ontzettend kwaad voelt? Bij dit onderdeel leer je om jezelf beter onder controle te houden en leer je andere manieren om je doel te bereiken.

Het is belangrijk dat je niet alleen bij de training oefent, maar dat je het ook thuis en op school gaat toepassen. Daarom worden jouw school en familie ook geïnformeerd over de inhoud en over hoe het met jou gaat om de training zo goed mogelijk te laten slagen.

Praktische zaken

  • De onderdelen bestaan alle uit 10 bijeenkomsten.
  • De onderdelen sociale vaardigheden en moreel redenen zijn altijd op maandag van 15.00 tot 17.00 uur
  • Je kunt altijd en op ieder moment instromen bij de onderdelen sociale vaardigheden en moreel redenen
  • Het optionele aanvullende onderdeel over boosheidscontrole is op donderdag van 15.00 tot 16.00 uur.
  • Bij boosheidscontrole start je altijd met de hele groep bij de eerste bijeenkomst en kun je dus niet tussendoor instromen
  • Je krijgt ook thuisopdrachten waaraan je tussen de bijeenkomsten door gaat werken
  • Je komt voor training naar De Jutters, aan de Carel Reinierszkade in Den Haag

Vragen of aanmelden?