Sherborne en Samenspel

Sherborne en Samenspel

pdf

Uw kind durft u als ouder niet los te laten, wil u het liefste de hele dag knuffelen en blijft zich angstig achter u verstoppen bij anderen? Of loopt uw kind te pas en te onpas op vreemde mensen af? Wil uw kind niets van u aannemen en alles zelf doen? Of wil uw kind dingen zelf doen, maar raakt vervolgens in paniek als u het zijn/haar gang laat gaan? Er kan sprake zijn van een onveilige hechtingsrelatie.

Soms is de oorzaak hiervan duidelijk na een uithuisplaatsing en/of plaatsing in een pleeggezin. Soms is de oorzaak minder duidelijk en kan dit bijvoorbeeld zijn ontstaan na een moeilijke start en/of ziekenhuisopname. Sherborne en samenspel kan u helpen het bij het vergroten van het zelfvertrouwen bij uw kind en bij het versterken van de hechting tussen uw kind en u.

Voor wie is Sherborne en samenspel?

Sherborne en samenspel is voor ouders (of pleeg-/ adoptieouders) en hun kinderen waarbij de hechtingsrelatie met het kind niet vanzelfsprekend op gang komt. Het is belangrijk dat een kind zich goed kan voelen in eigen lichaam en is staat is relaties aan te gaan (in eerste instantie met de zijn/haar ouders/verzorgers).

Wat is Sherborne en samenspel?

Sherborne en samenspel is een bewegingspedagogiek die ontwikkeld is door Veronica Sherborne. Met de bewegingsspelvormen vanuit deze methodiek ga je als ouders samen met je kind, onder begeleiding van de samenspelbegeleider aan de slag.
Er wordt bij deze behandeling van uit gegaan, dat het mogelijk is om een verstoorde hechtingsontwikkeling (gedeeltelijk) te herstellen. Positieve ervaringen komen naast de eerder opgedane ervaringen te staan. De kracht van de methode ligt hem mede in het feit dat video als hulpmiddel wordt ingezet. De videobeelden van de sessies worden met de ouders samen teruggekeken en geanalyseerd. Ouders leren de lichaamstaal van hun kind te herkennen en daar op een passende manier op te reageren. Ouders worden hierdoor co-therapeuten, die zelf thuis met de bewegingsvormen aan de slag kunnen.

Wat leren mijn kind en ik bij Sherborne en samenspel?

Spelenderwijs doen ouder en kind een paar bewegingsspelvormen. De samenspel begeleider houdt goed in de gaten of er gedeeld plezier is tijdens de oefeningen. Belevingen, ervaringen en succes staan voorop. In een open en veilige omgeving kan er geoefend worden met durven toevertrouwen, samenwerken en loslaten. Het kind krijgt de gelegenheid nieuwe en andere lichamelijke ervaringen laten beleven, waarmee lichaamsbewustzijn wordt vergroot. De ouder wordt begeleid om hierop sensitief en responsief te reageren, waardoor het kind kan ervaren er te mogen zijn, wat een veilige hechting kan bevorderen.

Praktische zaken

  • De bijeenkomsten zijn in het begin wekelijks, waarbij de ene week een video opname gemaakt wordt, die de week erop terug gekeken wordt.
  • Een bijeenkomst duurt 45 minuten tot 1 uur
  • Na 3 opnames en 3 terugkijk sessies, volgt een evaluatie. Daarna wordt in overleg met ouders de frequentie bepaald.
  • De opnames die gemaakt worden, worden alleen gebruikt voor de behandeling.
  • U volgt de Sherborne en Samenspel op één van onze locaties.

Meer lezen over Sherborne en samenspel

 

Vragen of aanmeldingen?