Preventiegroepen

Preventiegroepen

pdf

 ‘Het lukt me vaak niet om op een goede manier voor mijzelf op te komen of mijzelf te uiten.’
 ‘Door de situatie thuis kan ik mij soms rot voelen. Hoe kan ik hiermee omgaan?’
‘Ik schaam me voor hoe het thuis gaat bij ons en voel me soms zo alleen.’

Wat doet De Jutters Preventie?

De Jutters Preventie ondersteunt kinderen en jongeren (en hun ouders) om zich op een gezonde manier te kunnen ontwikkelen. In onze trainingen en gesprekken krijg je meer inzicht in gedachten en gevoelens en ontdek je dat je niet de enige bent die in een lastige situatie zit. Ook leer je nieuwe vaardigheden om je goed in je vel te voelen en het contact met anderen te verbeteren. Samen werken wij op die manier aan verminderen en/of voorkomen van psychische klachten.

Voor wie?

Wij geven trainingen voor kinderen en jongeren in een lastige thuissituatie en trainingen voor kinderen en jongeren met sociale en/of emotionele klachten.

1. Voor kinderen en jongeren in een lastige thuissituatie

  • 1.1 KOPP/KVO (een ouder met psychische of verslavingsproblemen)
  • 1.2 Spanningen thuis
  • 1.3 Huiselijk geweld
  • 1.4 Complexe echtscheidingssituatie

2. Voor kinderen en jongeren met lichte klachten

  • 2.1 (lichte) angst- of somberheidsklachten
  • 2.2 boosheid of gedragsproblemen
  • 2.3 sociale vaardigheid
  • 2.4 overgewicht en (lichte) psychische klachten

Overzicht trainingen

1.1 KOPP/KVO (een ouder met psychische of verslavingsproblemen)

1.2 Spanningen thuis

1.3 Huiselijk geweld

1.4 Complexe echtscheiding

Voor kinderen en jongeren van wie de ouders gaan scheiden of gescheiden zijn bieden we de cursus:

2.1 Stress, angst en/of somberheid

2.2 Gedragsproblemen en/of boosheid

2.3 Sociale vaardigheid

2.4 Overgewicht

Overige trainingen

Een schoolprogramma bestaande uit een klassikale les, e-lessen en Happyles-tests over bijvoorbeeld je thuissituatie of je gevoelens. Het doel is het versterken van je welbevinden en geluksgevoel. Happyles wordt uitgevoerd in de 1e of 2e klas van een aantal scholen voor voortgezet onderwijs in Den Haag.

Wil je liever anoniem online hulp krijgen en ben je minimaal 16 jaar oud? Dan kan de e-mailservice van Grip op je Dip of de 6-weekse chatcursus iets voor jou zijn.

  • Diverse trainingen en workshops voor hulpverleners over de thema’s: hechting, KOPP/KVO en preventie van stemmingsklachten bij kinderen en jongeren.

Waar en hoe lang?

Waar? Verschillende locaties in de stad (CJG, scholen, in de wijk)
Hoe lang? Maximaal 8 wekelijkse bijeenkomsten
Hoe vaak? Start 4 keer per jaar

Voor actuele startdata, locaties en beschikbaarheid, kunt u contact opnemen met het secretariaat van De Jutters Preventie.

Aanmeldformulier

Zowel ouders als verwijzers kunnen aanmelden via het online aanmeldformulier.

Er is geen verwijzing nodig.

Contact

T. 088 358 80 80
E. preventie@dejutters.com