Ouderbegeleiding

pdf

Als het niet goed gaat met uw kind, dan kan dat ook voor u als ouder ingrijpend zijn. U twijfelt misschien of u het wel goed doet. Of u zou graag uitleg ontvangen over de diagnose die bij uw kind is gesteld.

Een ouderbegeleider kan u daarbij helpen. Hij of zij is er speciaal voor u als ouder(s).

Voor wie is ouderbegeleiding?

Als uw kind bij De Jutters in behandeling is dan kunt u ouderbegeleiding volgen. Ouderbegeleiding is er altijd speciaal voor de ouders.

Wat is ouderbegeleiding?

Ouderbegeleiding bestaat uit gesprekken die u voert met een behandelaar die de deskundigheid heeft om ouders van kinderen en jongeren met psychische problemen te begeleiden en te ondersteunen. Als uw kind niet lekker in zijn vel zit en een behandeling krijgt bij De Jutters, dan komt er immers veel op u af.

U maakt zich misschien zorgen en hebt behoefte aan emotionele steun. Ook kan er tijdelijk extra veel van u worden gevraagd in de opvoeding en kunt u voor de vraag komen te staan hoe u uw kind het beste kunt helpen. Deze vragen of zorgen kunt u bespreken met uw ouderbegeleider. In de gesprekken kan aandacht worden besteed aan de samenwerking tussen u en uw (ex-partner) als deze onder druk komt te staan.

De diagnose die gesteld is bij uw kind roept mogelijk vragen bij u op. Wat betekent het voor u dat uw zoon of dochter bijvoorbeeld ADHD, autisme of een depressie heeft? En wat houdt de behandeling van uw kind bij De Jutters precies in, en wat wordt er van u verwacht? Uw ouderbegeleider kan u steunen en begeleiden bij deze begrijpelijke vragen over ouderschap, opvoeden en de psychische klachten van uw zoon of dochter.

Wat leer ik bij ouderbegeleiding?

De ouderbegeleider leert u omgaan met de problemen die spelen bij uw kind en de invloed die dat heeft op u en uw gezin. Een ouderbegeleider kent de vragen, het verdriet of de onmacht waar u mee te maken kunt krijgen. Het is afhankelijk van uw vragen en behoeften waar uw ouderbegeleider u bij kan ondersteunen. Een ouderbegeleider kan een luisterend oor voor u zijn, advies geven op het gebied van opvoeden en ouderschap en kan u meer leren over de diagnose die gesteld is bij uw kind en over de behandeling van uw kind.

Een ouderbegeleider werkt altijd samen met het behandelteam van uw kind. Als het nodig is, kan hij of zij meer hulp inschakelen voor u en uw gezin. Misschien kunt u meer begeleiding thuis gebruiken met IAG, IPG of gezinstherapie. Dit gebeurt natuurlijk altijd in overleg met u. En uw ouderbegeleider deelt ook alleen informatie over u aan het behandelteam als u dat goed vindt.

Praktische zaken

  • U volgt ouderbegeleiding op een van de locaties van De Jutters, meestal is dat dezelfde locatie als waar uw kind ook in behandeling is
  • Een gesprek met uw ouderbegeleider duurt gemiddeld 1 uur
  • U hebt eens in de 2 tot 3 weken een gesprek met uw ouderbegeleider en afhankelijk van hoe het gaat kan dat meer of minder worden
  • Bent u gescheiden van de vader of moeder van uw kind? Dan kijken we samen met u welke begeleiding het beste bij u past: dat kan gezamenlijke ouderbegeleiding zijn maar u kunt ook ieder apart worden begeleid.

Vragen of aanmelden?