Luca app

pdf

De Luca app is geschikt voor jongeren die in behandeling zijn, maar is ook te gebruiken door jongeren die niet in behandeling zijn, maar wel al graag aan zichzelf willen werken. Als je dit wenst kan je iemand uit je omgeving die je vertrouwt aanwijzen en ook toegang tot de app geven.

Luca app vergroot intensief contact met behandelaar

Een behandeling blijkt veel effectiever als je thuis ook met je behandeling bezig bent. Reden voor De Jutters, Lucertis en Brijder Jeugd om de Luca app te ontwikkelen.

Door Luca:

  • krijgen je inzicht in je gedrag
  • en onderzoek je je interesses

Hierdoor leer je bepaalde zaken anders aan te pakken, wordt je motivatie vergroot en onthoud je beter welke oefeningen je thuis kunt doen.

Hoe werkt de Luca app?

In de app geef je aan hoe je je voelt en houd je je gevoelens, gedachten en gedrag in bepaalde situaties bij. Om dit te visualiseren is het mogelijk om foto's toe te voegen. Aan de hand hiervan kan je behandelaar via de chat feedback geven. Een voorbeeld hiervan is het bijhouden van een dagboek via de app.

Als het niet goed gaat met de jongere, treedt het vooraf opgestelde noodplan in werking of worden hulptroepen ingezet; mensen die een positieve invloed op je hebben en je kunnen ondersteunen.

Ook zet je weekdoelen in de app en hoe je denkt die te behalen. Je behandelaar begeleidt en motiveert je hierbij via chatcontact.

Er zijn twee versies van Luca. Eén versie is voor behandelaren (Luca PG) en één versie voor jongeren (Luca). Jongeren loggen in met hun mobiele telefoonnummer. Luca is te downloaden via Apple iOS en Android voor smartphones, tablet of iPad.

Vragen of aanmelden?