IPG

pdf

Opvoeden is een hele klus voor iedere ouder. Maar als u psychische problemen heeft, kan dat extra lastig voor u zijn. Wat als mijn kind last krijgt van de problemen die ik heb? Hoe kunt u ervoor zorgen dat de relatie met uw kind goed blijft? En wat moet u doen als er thuis zoveel ruzie is? IPG kan u daarbij ondersteunen in uw gezin.

Voor wie is IPG?

Misschien is IPG geschikt voor u wanneer uw kind in behandeling is bij de Jutters en u en/of uw partner heeft zelf ook psychische problemen. IPG is een intensieve gezinsbehandeling. IPG is een intensieve gezinsbehandeling.

Wat is IPG?

IPG staat voor intensieve psychiatrische gezinsbehandeling. Wat houdt dat in? Een van onze gezinsbehandelaren komt bij u thuis op bezoek en ondersteunt u als vader of moeder in het gezin. Samen stellen we doelen op waaraan we gaan werken. Bijvoorbeeld, "Wat kunt u doen als uw kind zo driftig is?" of "Hoe zorgt u ervoor dat u er het beste van maakt met uw kind".  Wij gaan uit van uw vraag en ondersteunen u daarbij, terwijl u de regie houdt over uw gezin.

Wat leer ik bij IPG?

Misschien heeft u in het verleden vaak gehoord wat u allemaal níet goed doet, en hebt u daarom weinig vertrouwen in uzelf als ouder of in de hulpverlening. Dat is natuurlijk niet fijn, voor u niet en voor uw kinderen niet. Daarom gaan we er met u en uw gezinsleden aan werken dat u met elkaar ziet wat er wél goed gaat en hoe u samen aan oplossingen kunt werken. We weten uit jarenlange ervaring dat ouders zich na IPG beter voelen: ze staan steviger in hun schoenen en hebben meer zelfvertrouwen gekregen. Kinderen en jongeren hebben door IPG ook beter leren begrijpen wat de problemen van hun vader of moeder inhouden en hoe zij daarmee om kunnen gaan met elkaar.

Praktische zaken

  • Een afspraak met uw IPG'er duurt gemiddeld 1,5 uur
  • Hoe vaak u uw IPG'er ziet is afhankelijk van uw wens. Misschien is 1 keer per 2 weken voldoende, maar het kan ook zijn dat 2 keer per week fijner voor u is
  • IPG duurt maximaal 9 maanden
  • Tijdens IPG evalueren we regelmatig samen met u hoe het gaat, en wat u eventueel nog meer nodig heeft
  • Voor IPG werken we vaak samen met andere hulpverleners (bijvoorbeeld uw eigen behandelaar, de individueel behandelaar van uw kind, medewerker van BJZ of andere betrokken hulpverlener), zodat de hulp die u krijgt elkaar versterkt. 
  • Wilt u meer weten? Neem gerust contact met ons op.

Vragen of aanmelden?