Hulp voor ouders van pasgeboren baby's

pdf

Ouders van pasgeboren baby's die ziekenhuiscontact hebben gehad of zijn opgenomen kunnen onze hulp krijgen. U krijgt van ons hulp bij het verwerken van een moeilijke periode voor uzelf en/of uw kind.

 

Voor wie is deze hulp?

De problemen waar wij ouders mee kunnen helpen, hebben te maken met:

 • een moeilijk verlopen zwangerschap
 • een zware bevalling
 • een complexe start van het begin van het leven van het kind
 • ziekte van de moeder na de bevalling
 • ingewikkelde (sociale) omstandigheden in deze periode
 • ziekte of handicap van de baby, bijvoorbeeld als gevolg van (extreme) vroeggeboorte

Onze ouderbegeleiders, gz-psychologen en EMDR-therapeuten zijn er voor ouders die hulp willen bij de verwerking van een moeilijke periode die zijzelf hebben doorgemaakt en/of hun kind heeft doorgemaakt. Ouders die moeite hebben met het opbouwen van een band met hun kind kunnen wij ook helpen. Net als ouders die het lastig vinden met elkaar de moeilijke periode te delen, of die het moeilijk vinden om met het gezin verder te kunnen en weer als gezin te functioneren. Ouders die het moeilijk vinden om vanuit een hernieuwde positie weer te gaan functioneren in de maatschappij kunnen ook bij ons terecht.

Wat houdt de hulp in?

U bent met uw baby in het ziekenhuis geweest. Waarschijnlijk heeft u al kennis gemaakt met iemand van het team van De Jutters (centrum voor jeugd-ggz). U kunt in het vervolgtraject verder praten met één van onze behandelaren. U kunt gebruik maken van ons aanbod dat bestaat uit:

 • ouderbegeleiding
 • voorlichting
 • rouwverwerking
 • traumaverwerking (eventueel via EMDR)
 • praktische hulpverlening (bv. contact met werkgever of Arbodienst)

Wat kan de hulp voor mij betekenen?

Het doel van de begeleiding is het voorkomen dat er in een latere fase contactproblemen in de ouder-kindrelatie ontstaan. Dit is namelijk een bekend risico na het krijgen van een kind bij wie problemen optraden voor, tijdens of na de bevalling. Wij zijn er ook voor ouders die een kindje hebben gekregen dat ernstig ziek is of dat helaas is overleden, om hen te helpen bij het verwerken van deze ingrijpende gebeurtenis. Het is mogelijk om aansluitend aan deze hulp gebruik te maken van de zorg van ons team dat gespecialiseerd in het behandelen van 0- tot 6-jarigen en hun ouders (IMH-team).

Praktische zaken

U voert uw gesprekken met onze behandelaren op onze locatie aan de Dr. van Welylaan in Den Haag of in het Juliana Kinderziekenhuis in Den Haag

Hoe vaak u gesprekken hebt, bepaalt u samen met uw behandelaar

Vragen of aanmelden?