Beeldende therapie

pdf

Vind je het lastig om onder woorden te brengen wat je denkt en voelt? Wil je over sommige onderwerpen liever helemaal niet praten? Of praat je juist heel veel, maar praat je niet graag over wat je nu écht bezighoudt? Beeldende therapie kan jou helpen. Je hoeft niet creatief te zijn en ook geen kunstenaar, om beeldende therapie te volgen. Het helpt wel als je beeldend werken leuk vindt.

Voor wie is beeldende therapie?

Iedereen die in behandeling is bij De Jutters, kan beeldende therapie volgen. Je kunt beeldende therapie individueel en in een groep volgen, dat is afhankelijk van wat bij jou past. Het kan ook zijn dat je samen met je familie beeldende therapie volgt. 

Beeldende therapie wordt ook wel afgekort als BT.

Hoe werkt beeldende therapie?

Bij beeldende therapie ga je aan het werk met beeldende technieken zoals schilderen, tekenen, kleien en materialen als hout en gips. Het is een non-verbale therapie, zoals we dat noemen. Je kunt je hiermee uiten of uitleven, als het ware ‘jouw verhaal vertellen'. Wat jou bezig houdt kan door en in je beeldende werken zichtbaar en voelbaar worden.

Het beeldend werken kan spanning oproepen, bijvoorbeeld doordat je bang bent iets fout te doen, onzeker bent of doordat het gaat over moeilijke thema's die je liever bij jezelf houdt. Door dan toch aan de slag te gaan en jezelf hierin uit te dagen, zul je merken dat het beter met je gaat. Je kunt er samen met je therapeut op terugkijken, en leert zo te herkennen wat bij jou past, wat het betekent wat je maakte en kun je zoeken naar de woorden die erbij horen. Zo proberen we ook het verband te leggen tussen wat je binnen de therapie doet, maakt en ervaart, en hoe het thuis, op school en met vrienden met je gaat.

Een andere vorm van non-verbale therapie die je bij De Jutters kunt volgen is psychomotorische therapie (PMT).

Wat leer ik bij beeldende therapie?

Bij beeldende therapie leer je bijvoorbeeld:

  • Je kunt ontdekken wat je allemaal kunt, waar je goed in bent. Dit kan ontspanning geven.
  • Je leert te denken in oplossingen en mogelijkheden, je kunt zoeken naar verandering en vernieuwing. Zo kun je ook je zelfvertrouwen vergroten, meer rust vinden (accepteren dat het gaat zoals het gaat) of bijvoorbeeld leren om je aandacht te richten en vast te houden.
  • Werk je in een groep, dan kun je bijvoorbeeld oefenen met het innemen van een rol in de samenwerking. Zo kun je oefenen met het omgaan met conflicten, onderhandelen en afstemmen.
  • Werk je met je gezin? Dan kun je bijvoorbeeld werken aan het verbeteren van de communicatie, het begrijpen van elkaar en afstemmen.

Praktische zaken

Vragen of aanmelden?