Adolescenten-poli

pdf

Bij de adolescenten-poli krijgen jongeren tussen de 18 en 25 jaar die een misdaad hebben gepleegd, hulp om hun leven weer op te pakken. Want als je in de criminaliteit bent beland, heeft dat vaak te maken met andere problemen die je hebt thuis, op school, op straat of met vrienden.

Wat leer je bij de adolescenten-poli?

Het doel van de behandeling is het voorkomen van herhaling van een misdaad. Je leert bij de poli daarom hoe je je leven weer kunt oppakken. Je leert samen met andere jongeren bijvoorbeeld hoe je werk kunt vinden of weer naar school kunt gaan. Jouw omgeving, bijvoorbeeld jouw familie en vrienden, wordt ook nadrukkelijk bij je behandeling betrokken.

Het Palmhuis heeft deze behandeling samen met Reclassering Nederland en het Leger des Heils ontwikkeld. Een behandeling bij de poli duurt 6 maanden.

Wat houdt een behandeling bij de adolescenten-poli in?

Je volgt deze behandelingen en modules: 

  • Arbeidsvaardighedentraining, door Reclassering Nederland
  • Budgetteringtraining, door Reclassering Nederland
  • EQUIP in actie
  • Gezinsgesprekken
  • Sociotherapie
  • Verantwoord omgaan met drugs en alcohol (incl. urinecontroles)
  • Burgerschapsvorming
  • Gezondheidslessen

Het kan ook zijn dat je één van deze behandelingen volgt: 

Wie werken er bij de adolescenten-poli?

(Gz-)psychologen, kinder- en jeugdpsychiaters, ouderbegeleiders, gezinstherapeuten, artsen, non-verbale therapeuten, maatschappelijk werkers en sociotherapeuten.

Praktische zaken en aanmelden

Je volgt bij de adolescenten-poli 3 therapiesessies per week van 16.00 tot 20.00 uur.

Jouw hulpverlener of huisarts kan jou aanmelden voor een behandeling bij de adolescenten-poli. Na aanmelding krijg je binnen twee weken een uitnodiging om samen met je familie en hulpverlener kennis te komen maken. Daarin bekijken we samen hoe we het beste aan de slag kunnen met jouw problemen.

Vragen of aanmelden?