ADHD-poli

pdf

Heb jij waarschijnlijk ADHD? Dan kan je bij ons terecht voor een startgesprek. Hier bekijken we of we snel kunnen onderzoeken wat je hebt en wat de meest passende behandeling is. We maken dan een afspraak voor de diagnose in één dag. Het kan ook zijn dat er een uitgebreider onderzoek nodig is, dan maken we hier vervolgafspraken voor.

Diagnose in één dag

Als wij vermoeden dat jij ADHD hebt en we dit snel kunnen onderzoeken, dan nodigen we je uit bij de ADHD-diagnose in één dag. Iedere maand komt ons deskundige team samen om kinderen en jongeren te onderzoeken. 

Hoe werkt zo'n onderzoek precies? Voordat je naar de poli komt, vullen jijzelf en je ouders een vragenlijst in. De vragen daarop gaan over jouw klachten, over hoe het thuis gaat en over hoe je bent opgegroeid. Jij wordt tijdens de ochtend onderzocht door een psycholoog, door samen te praten en testjes te doen. Samen met je ouders wordt dan ook doorgenomen welke klachten jij hebt en hoe deze klachten zich in jouw leven hebben ontwikkeld. Vragen uit de ingevulde vragenlijsten komen in deze gesprekken ook aan bod. Vervolgens gaat het team overleggen en stellen de experts samen met de psychiater vast of jij ADHD hebt of niet.

Meestal kunnen wij direct aangeven of jij ADHD hebt. Aan het einde van het onderzoek krijg je dan de uitslag en het behandeladvies. Kan er nog geen diagnose gesteld worden? Of komen andere vragen aan de orde? Dat maken we een vervolgafspraak met jou en jouw ouders voor verder onderzoek.

ADHD levenslooppoli

Je ontdekt vaak dat je ADHD hebt als je jong bent. Je start je behandeling dan bij De Jutters. Maar ADHD geeft vaak ook nog klachten en problemen als je volwassen wordt. Of je ouders, broertjes of zusjes blijken ook ADHD te hebben, wat vanwege erfelijkheid vaker voorkomt. Daarom zorgt de levenslooppoli voor kinderen en volwassenen met ADHD. Samen met jullie kijken wij naar alle gezinsleden vanaf 5 jaar. Als je eerder weet dat je ADHD hebt kan je ook eerder geholpen worden. Als je volwassen wordt dan kunnen we je direct aanmelden en je behandeling naadloos overdragen. Zo blijf je goed ondersteund bij je verdere opleiding, je werk en relaties. De levenslooppoli vormen we samen met PsyQ psychiatrie voor volwassenen en Lucertis kinder- en jeugdpsychiatrie.

Welke behandelingen ga je volgen?

Als uit het onderzoek blijkt dat jij inderdaad ADHD hebt, dan kijken we altijd samen met jou en jouw ouders of er een behandeling nodig is en welke behandeling dan het beste bij jullie past. Het kan zijn dat je dan de volgende behandelingen gaat volgen:

Wie werken er bij de ADHD-poli?

Gz-psychologen, orthopedagogen, maatschappelijk werkers, artsen, kinder- en jeugdpsychiaters, verpleegkundig specialisten, gezinstherapeuten en ouderbegeleiders.

Praktische zaken

  • Je vindt de ADHD-poli voor kinderen en jongeren in Zoetermeer.