ACT

ACT-team

pdf

Het ACT-team of FACT-team van De Jutters helpt jongeren vanaf 12 jaar die het erg moeilijk hebben met zichzelf. Het gaat bijvoorbeeld thuis helemaal niet goed, je loopt vast op school of ziet het leven soms echt even niet meer zitten. Dat kan komen doordat manisch-depressief bent, een psychose, depressie, angst, autisme of borderline hebt en je problemen zo groot zijn dat je vastloopt op school, thuis en met vrienden. Soms zit je zelf niet te wachten op zorg, en heeft de huisarts of het jeugdteam aan het (F)ACT-team gevraagd om bij je langs te gaan.

Wat doet het (F)ACT-team?

(F)ACT staat voor (Flexibel) Assertive Community Treatement, ze helpen je bij jou in de buurt. Het (F)ACT-team is getraind en bedreven in het samen met jou zoeken naar wat je kan en wat je motiveert. Samen werk je eraan dat jij je zo goed mogelijk kan ontwikkelen. Dat doet het team op de plek waar dat het hardst nodig is: thuis, op school of bij de sportclub bijvoorbeeld.

Welke behandelingen ga je volgen?

Als je in intensieve behandeling en begeleiding komt bij het (F)ACT-team, kijken we altijd samen welke hulp het hardst nodig is. Misschien zijn dat individuele gesprekken, gezinstherapie, ouderbegeleiding voor je ouders of een groepsbehandeling. Als je ook hulp nodig hebt bij praktische zaken, zoals werk zoeken of schulden aflossen, dan zoeken we samen met jou de beste hulp daarbij.

Wie werken er in het (F)ACT-team?

Het (F)ACT-team bestaat uit verschillende experts: een ervaringsdeskundige, (sociaal psychiatrisch) verpleegkundigen, sociaal pedagogisch werkers, ouderbegeleiders, gezinstherapeuten, psychologen, een kinder- en jeugdpsychiater en trajectbegeleiders. Ze kennen je allemaal persoonlijk en het is afhankelijk van jouw problemen wie van hen jou het beste kan of kunnen helpen.

Praktische zaken

Je vindt onze (F)ACT-teams in Den Haag, aan de Carel Reinierszkade en in Zoetermeer.

Vragen of aanmelden?