Ondanks de zorgvuldige samenstelling van de inhoud van deze informatie kunnen aan deze website geen rechten worden ontleend. Alle op de website gepubliceerde zaken zijn onder voorbehoud van volledigheid, typefouten, beschikbaarheid en interpretatie. De Jutters aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, direct dan wel indirect, ten gevolge van eventuele fouten of vergissingen.

1. Intellectuele eigendom

Deze site is eigendom van en wordt beheerd door De Jutters. De presentatie en alle informatie, inclusief handelsmerken, logo's die op de website www.dejutters.com (hierna de "site" genoemd) staan vermeld, worden beschermd door de toepasselijke wetgeving met betrekking tot Intellectuele Eigendom, en zijn eigendom van De Jutters of zijn onderworpen aan gebruiksautorisatie. Niets van de site mag geheel noch gedeeltelijk worden gekopieerd, gereproduceerd, gewijzigd, opnieuw worden gepubliceerd, geüpload, verdraaid weergegeven, doorgegeven of gedistribueerd op welke manier dan ook, of worden gebruikt ter ondersteuning van wat dan ook, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van De Jutters, met uitzondering van een enkele kopie van de gegevens die u kunt downloaden op uw computer voor persoonlijk, niet-commercieel thuisgebruik, vooropgesteld dat u alle intellectuele eigendomsrechten en enig ander recht dat eventueel van toepassing is, respecteert. De Jutters behoudt zich het recht voor om rechtsmaatregelen te treffen bij enige inbreuk op haar intellectuele eigendomsrechten. Iedereen binnen De Jutters kan teksten ten behoeve van de website aanleveren, deze worden zorgvuldig gecontroleerd door de eindeverantwoordelijke. De website wordt niet door derden gefinancierd. En De Jutters publiceert geen reclame-uitingen op de website.

Webredactie:

De Jutters
Afdeling communicatie
Dr. van Welylaan 2
2566 ER Den Haag
070 850 7 891
communicatie@dejutters.com

Eindverantwoordelijke
Algemene tekst: Norbert Hoefsmit (voorzitter raad van bestuur a.i.)
Medisch inhoudelijke informatie: Arjan Theil (lid raad van bestuur en kinder- en jeugdpsychiater)

2. Aard van de informatie

De site bevat informatie met betrekking tot ggz, psychiatrie, stoornissen en diverse soorten behandelingen die exclusief bedoeld zijn voor gebruik door de mens. Deze is alleen voor informatiedoeleinden en is niet bedoeld ter vervanging voor het advies van uw eigen arts of een andere medische of paramedische professional. Onze website geeft informatie over de behandelingen die plaatsvinden bij één van onze vestigingen en/of door onze behandelaren op andere locaties. Dit betekent niet dat er geen andere behandelingen kunnen bestaan voor bepaalde klachten. Alle links op de website en over diagnostiek zijn alleen bedoeld ter verdere informatie en dus geen reclame.

3. Persoonsgegevens

U kunt via de e-mail informatie bij ons opvragen, via het online afsprakenformulier een afspraak maken of een terugbelafspraak aanvragen. Hierbij dient u persoonlijke gegevens in te vullen zoals naam, adres, telefoonnummer, geboortedatum en aard van de klachten. De Jutters legt deze gegevens vast, alleen onze medewerkers en zorgverleners hebben toegang. Uw gegevens worden vertrouwelijk behandeld en zullen niet aan derden ter beschikking worden gesteld, tenzij vereist bij wet. IP-adressen worden gebruikt om de statistieken bij te houden.