Over aanmelden bij De Banjaard

Aanmelden De Banjaard

pdf

Alle cliënten worden aangemeld bij de aanmeldingscommissie van De Banjaard. Aanmelding kan alleen door een verwijzende instantie. Dit gebeurt schriftelijk via een aanmeldingsformulier. Op het aanmeldingsformulier wordt gevraagd naar een aantal persoonlijke gegevens; samen met de ouders geeft de verwijzer aan wat de reden is voor de aanmelding en welke hulp al eerder is ingeschakeld. Het formulier wordt, zo mogelijk met relevante rapportages, naar De Banjaard gestuurd.

Intakegesprek

Na bespreking in de aanmeldingscommissie volgt een intakegesprek of een doorverwijzing naar een andere instelling. Bij een doorverwijzing wordt altijd contact opgenomen met de verwijzer. In het intakegesprek met de ouders en de verwijzer, waarbij het kind zelf ook vaak aanwezig is, wordt onder andere de onderzoeks- en hulpvraag besproken en vindt een individueel gesprek met het kind plaats. Na intern overleg volgt het onderzoeksvoorstel aan de ouders en verwijzer; de doelen en middelen worden vastgelegd in een schriftelijke overeenkomst.

Aanmeldformulier

Download hier het aanmeldformulier. (101 kb)

Postadressen

Volledig ingevulde formulieren kunnen per post verstuurd worden naar:

Aanmeldingen locaties Den Haag en Zoetermeer. Dr. van Welylaan 2, 2566 ER Den Haag
Aanmeldingen locatie Gouda. Spoorstraat 2, 2806 BZ Gouda

Vragen of afspraak maken?

Wij zijn elke werkdag open van 08:00 uur tot 17:00 uur.
Mailen Aanmelden