Aanmelden

Aanmelden

pdf

Kinderen of jongeren tot 23 jaar kunnen bij ons online aangemeld worden voor behandelingen of preventiegroepen.

Aanmelden per post, fax of mail

U kunt een aanmelding voor behandeling ook per fax (088 358 8 399) verzenden of per post sturen naar De Jutters, Centrale Aanmelding en Toeleiding, Postbus 61452, 2506 AL Den Haag.

Een schriftelijke aanmelding voor preventiegroepen kan gestuurd worden per fax (088 358 8 399), per mail preventie@dejutters.com of per post naar De Jutters, afdeling Preventie, Postbus 61452, 2506 AL Den Haag.

Voor een aanmelding is een verwijzing van een arts of medisch specialist verplicht, deze kunt u uploaden of meesturen per fax, post of e-mail naar cat-secretariaat@dejutters.com. Doet u een online aanmelding maar wilt u meer informatie meesturen, dan kan dit ook per fax, post of e-mail naar cat-secretariaat@dejutters.com.

Voor een aanmelding voor GGZ-jeugdpreventie is geen verwijzing nodig.

Ontvangt u na verzending niet direct een kopie van het ingevulde aanmeldformulier in uw mailbox? Neem dan contact met ons op via:
088 358 8 050.

Alleen verwijzers kunnen kinderen of jongeren verwijzen naar De Banjaard. U kunt voor een verwijzing naar De Banjaard gebruik maken van het aanmeldformulier De Banjaard.

Let op: iedereen die zorg krijgt in Nederland verplicht om zich te legitimeren, dus ook als je bij De Jutters in behandeling bent. Dat betekent dat je altijd een geldige ID-kaart, paspoort of rijbewijs moet meenemen als je een afspraak hebt bij De Jutters. Lees er meer over op de website van de Rijksoverheid.